Thông báo các nội dung công khai

Chỉ mục bài viết

Biểu mẫu 12

   UBND QUẬN THANH KHÊ

 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

       Thanh Khê, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 73

 

52 

 6

 2

 56

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

61 

 

 42

 

 

 4

53 

 

53 

 4

1

Toán

 

1

 

 

 

1

 12

 

 

 

 

 

2

4

 

 

3

1

 

 

1

3

 

 

 

 

 

3

Hóa

 

1

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

3

 

1

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

6

Văn

11

 

2

9

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

7

Sử

3

 

 

1

2

 

 

2

1

 

 

 

 

 

8

Địa

4

 

1

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

GDCD

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

Thể Dục

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

11

Nhạc

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

Họa

 2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13

Tiếng Anh

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 4

 

 1

 1

 

 

 1

 3

 

 4

 0

1

Hiệu trưởng

 1

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng phụ trách

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 8

 

 

 1

 4

 

 

 

 8

 0

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên bảo vệ phục vụ…

 4

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Khê, ngày 01 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Hoàng Chinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 


Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay605
Hôm qua639
Tuần này605
Tháng này7763
Tất cả99273