NỘI DUNG TỰ HỌC TUẦN 21 (ĐỢT 7) CHO HỌC SINH HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

     Các em học sinh vào Cổng thông tin học liệu của trường THCS Chu Văn An http://chuvanan.lms.vnedu.vn để tham gia học tập trực tuyến và có thể vào link dưới để tải bài học:

     - Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 6:

     + LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x0xr1OQvkHVsS2sP53VrAs5sdxV7XF7N

     - Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 7:

     + LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HRX4suUy87qyQ6So4cig6xWtJXHAntKJ

     - Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 8:

     + LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pZxaKQDI2lC1yIcqU2e5ogZ-wF1G7ZxV

     - Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 9:

     + LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Kvxb9dA9ZOdhlB7qM3LL3oCOibmiRc6

NỘI DUNG TỰ HỌC TUẦN THỨ 21 (ÔN TẬP) CHO HỌC SINH HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Các em học sinh vào Cổng thông tin học liệu của trường THCS Chu Văn An http://chuvanan.lms.vnedu.vn để tham gia học tập trực tuyến hoặc có thể vào link dưới để tải bài học:

- Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 6:

+ LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x0xr1OQvkHVsS2sP53VrAs5sdxV7XF7N

- Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 7:

+ LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HRX4suUy87qyQ6So4cig6xWtJXHAntKJ

- Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 8:

+ LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pZxaKQDI2lC1yIcqU2e5ogZ-wF1G7ZxV

- Bài học dành cho các em học sinh Khối lớp 9:

+ LINK: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Kvxb9dA9ZOdhlB7qM3LL3oCOibmiRc6

Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay205
Hôm qua1451
Tuần này3208
Tháng này5957
Tất cả151261