Cơ cấu tổ chức tổ Toán - Lý

 DANH SÁCH TỔ TOÁN LÝ - NĂM HỌC 2018-2019

 
STT Họ và Tên Nữ Năm sinh Chức vụ Quê quán Địa chỉ Năm vào ngành Trình độ CM Biên chế Ghi chú
1 Hồ Văn Ngại   1964 Tổ trưởng Quảng Nam Hải Châu 1984 ĐHSP-Toán x  
2 Nguyễn Quang Bình   1983 Tổ phó Quảng nam Thanh Khê 2007 Th. Sĩ-Toán  
3 Lê Văn Hùng   1970 Giáo Viên Hoà Vang Hải Châu 1993 ĐHSP-Toán  
4 Ngô Văn Bình   1958 Giáo Viên Đà Nẵng Hòa Khánh 1979 ĐHSP-Toán  
5 Trần  Thị Thu Hương x 1975 Giáo Viên T-T Huế Thanh Khê 1978 ĐHSP-Toán  
6 Lê Thị Lựu x 1980 Giáo Viên Quảng Nam Thanh Khê 2002 ĐHSP-Lý  
7 Lê Thị Phương Tiếu x 1974 Giáo Viên Đà Nẵng Thanh Khê 1997 ĐHSP-Toán  
8 Hồ Thị Hương Lan x 1985 Giáo Viên Quảng nam Thanh Khê 2015 ĐHSP-Toán  
9 Phạm Phú Thy Thy x 1969 Giáo Viên Đà Nẵng Thanh Khê 1995 ĐHSP-Lý  
10 Lê Phú Vĩnh   1968 Giáo Viên T.Thiên Huế Thanh Khê 2001 CĐSP-Toán  
11 Trần Phương Trình   1982 Giáo Viên Quảng nam Thanh Khê 2013 ĐHSP-Toán  
12 Nguyễn Thị Cẩm Vân x 1978 Giáo Viên Đà Nẵng Hải Châu 2007 ĐHSP-Lý  
13 Nguyễn Tấn Ninh   1978 Giáo Viên Quảng nam Thanh Khê 2000 ĐHSP-Lý  
14 Nguyễn Thị Thục Đoan x 1993 Giáo Viên Quảng nam Thanh Khê 2018 ĐHSP-Tin    
15 Phạm Tường Bảo Nguyên x 1984 Giáo Viên Quảng Nam Thanh Khê 2007 Th. Sĩ-Toán  
16 Lê Thị Hồng x 1993 Giáo Viên TP. Hà Nội Hòa Khánh 2016 ĐHSP-Toán  

 

Cơ cấu tổ chức tổ Hóa - Sinh

DANH SÁCH TỔ HÓA SINH - NĂM HỌC 2018-2019

 
STT Họ và Tên Nữ Năm sinh Chức vụ Quê quán Địa chỉ Năm vào ngành Trình độ CM Biên chế Ghi chú
1 Châu Thị  Như Ý x 1980 Tổ trưởng Đà Nẵng Tổ 15 P.Hòa An 2002 ĐHSP-Hóa    
2 Tăng Châu Quỳnh Như x 1980 Tổ phó Đà Nẵng 119 Hồ Nguyên Trừng 2002 ĐHSP-Hóa    
3 Dương Thị Nga x 1981 Giáo Viên Nghệ An 273 Ng. Tri Phương 2004 Th. Sĩ Sinh    
4 Võ Như Hoài  Hương x 1980 Giáo Viên Đà Nẵng Tổ 51 Quận cẩm Lệ 2002 ĐHSP-Hóa    
5 Trần Thị Nguyệt x 1989 Giáo Viên Quảng Nam Tổ 26 Hòa Thuận 2015 Th. Sĩ Hóa    
6 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 1982 Giáo Viên Đà Nẵng Tổ 34 hòa Khê Tkhê 2009 ĐHSP-Sinh    
7 Nguyễn Hoàng Thảo Phương x 1988 Giáo Viên Đà Nẵng H97/58 Cù Chính lan 2012 ĐHSP-Hóa    
8 Nguyễn  Thanh Huyền x 1995 Giáo Viên Nghệ An Tổ 05 P. Hòa Cường 2018 ĐHSP-Hóa    
9 Trần Thị Kiều Oanh x 1993 Giáo Viên Đà Nẵng Tổ 111 P. Xuân Hà 2016 ĐHSP-Sinh    

 

Thành tích tổ Hóa - Sinh

THÀNH TÍCH TỔ HÓA SINH TRONG 5 NĂM HỌC

TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2019

     1. Đặc điểm tình hình của tổ

       - Số lượng giáo viên trong tổ: 10 giáo viên. Nam/nữ: 9 giáo viên nữ.

       - Trình độ đào tạo: ĐHSP: 08 giáo viên. Thạc sĩ: 02 giáo viên

     2. Thành tích đạt được của tổ trong 5 năm qua:

 

 

  NĂM

GV dạy giỏi cấp quận

GV chủ nhiệm giỏi cấp quận

GV dạy giỏi cấp thành phố

GV bồi dưỡng HSG thành phố môn Hóa

GV bồi dưỡng HSG thành phố môn Sinh

GV thi soạn giảng elearning

GV hướng dẫn HS làm KHKT

GV đạt LĐTT

GV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2014-2015

 

 

Cô Như Ý

Cô Kim Hoa

Cô Thanh Nga

 

 

100% GV

Cô Như Ý

2015-2016

Cô Như Ý

Cô Như Ý

 

Thầy Lành

Cô Thanh Nga

 

 

100% GV

Cô Như Ý

2016-2017

 

 

 

Cô Nguyệt

Cô Thanh Nga

 

 

100% GV

Cô Như Ý

2017-2018

Cô NhưÝ, cô Như,cô Thảo

Cô Như Ý, cô Như

 

Cô Nguyệt

Cô Thảo

Cô Phương

 

100% GV

Cô Như Ý

2018-2019

 

 

 

Cô Nguyệt

Cô Nga

Cô Phương,

cô Oanh

Cô Nga

 

 

      3. Thành tích nổi bật của một số GV trong tổ

_  Tham gia tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đạt kết quả cao. Trong 5 năm liền đạt GV dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận, cấp thành phố và chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở (Cô Như Ý).

_ Phong trào soạn giảng elearning được tham gia tích cực và đạt giải nhất, nhì cấp thành phố (Cô Phương)

+ Hướng dẫn HS làm nghiên cứu KHKT đạt giải nhất cấp thành phố (Cô Dương Nga) và tham gia tốt công tác BDHSG môn Sinh và đã có giải nhất thành phố (cô Thanh Nga)

+ Tham gia tốt công tác BDHSG môn Hóa và đã có giải nhất thành phố (cô Kim hoa, cô Nguyệt).

     4. Thành tích chung của tổ

Trong năm 5 qua tổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BGH nhà trường giao và đạt tổ lao động tiên tiến.

Biên tập nội dung: cô Châu Thị Như Ý

Cơ cấu tổ chức tổ Ngữ Văn

 DANH SÁCH TỔ NGỮ VĂN - NĂM HỌC 2018-2019

STT Họ và Tên Nữ

Năm sinh

Chức vụ Quê quán Địa chỉ

Năm vào ngành

Trình độ CM

Biên chế Ghi chú
1 Hoàng Minh Thục Vân x 1980 Tổ trưởng Quảng Nam Bình Thuận 2001 ĐHSP-Văn x  
2 Nguyễn Thị Mai Thu x 1991 Tổ phó Quảng Nam Cẩm Lệ 2014 ĐHSP-Văn x  
3 Nguyễn Đặng Minh Phương x 1993 Giáo Viên Thái Bình Hải Châu 2015 ĐHSP-Văn x  
4 Văn Thị Kiều Vương x 1978 Giáo Viên Quảng Trị Cẩm Lệ 1999 Th. Sĩ -Văn x  
5 Nguyễn Thị Bích Phương x 1980 Giáo Viên Đà Nẵng Thanh Khê 2001 ĐHSP-Văn x  
6 Đinh Thị Thủy Tiên x 1978 Giáo Viên Huế Thanh Khê 2002 ĐHSP-Văn x  
7 Nguyễn Thị Hoàng Trúc x 1978 Giáo Viên Thừa Thiên Huế Thanh Khê 1999 ĐHSP-Văn x  
8 Võ Thị Phương Mai x 1968 Giáo Viên Đà Nẵng Hải châu  1995 ĐHSP-Văn x  
9 Nguyễn Thị Hiền x 1985 Giáo Viên Nghệ An Thanh Khê 2013 Th Sĩ- Văn x  
10 Ngô Thị Ngọc Diễm x 1992 Giáo Viên Đà Nẵng Hòa Tiến  2015 ĐHSP-Văn x  
11 Nguyễn Phước Thảo x 1993 Giáo Viên Đà Nẵng Hòa Minh 2018 ĐHSP-Văn    

Thành tích tổ Ngữ Văn

TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

1) Tình hình tổ:

- Số lượng:   + Các năm học trước: 12 GV

                   + Năm học 2018 – 2019: 11 GV

- Trình độ chuyên môn: có 02 GV là thạc sĩ, còn lại đều đạt trình độ Đại học.

- Năm học 2018 – 2019: có 01 GV được bổ nhiệm chức danh Giáo viên THCS hạng 1.

- Tất cả các GV đều có năng lực chuyên môn, có ý thức trau dồi chuyên môn, có tinh thần học hỏi, gương mẫu trong học sinh, thực hiện tốt các nhiệm vụ.

2) Chất lượng bộ môn tổ phụ trách

       a) Chất lượng đại trà:

          - Kết quả học tập bộ môn luôn đạt được chỉ tiêu đề ra: trên 85%

          - Ít có trường hợp HS bị thiếu điểm để xét lên lớp thẳng.

      b) Chất lượng mũi nhọn:

          - Học sinh khối 6, 7 đạt giải Chu Văn An: ổn định

          - Học sinh khối 8 đạt giải Nguyễn Hiền: dẫn đầu quận Thanh Khê về số lượng và chất lượng giải.

          - Học sinh khối 9 dự thi cấp thành phố: cụ thể

 

STT

NĂM HỌC

SỐ GIẢI

KẾT QUẢ

I

II

III

KK

1

2012 - 2013

5

 

2

1

2

2

2013 - 2014

6

 

4

2

 

3

2014 - 2015

4

2

1

1

 

4

2015 - 2016

4

 

 

4

 

5

2016 - 2017

4

 

 

2

2

6

2017 - 2018

5

 

2

1

2

       c) Chất lượng tuyển sinh lớp 10: số HS đạt điểm trung bình trở lên: trên 50%

       Đặc biệt, số HS đạt điểm trung bình trở lên trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018 là 57,91 % (mặt bằng chung toàn thành phố là 40,07%): dẫn đầu quận Thanh Khê và đứng thứ tư toàn thành phố.

       Trong các năm vừa qua đều có học sinh thi đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn.

3) Chất lượng của tổ trong các phong trào:

     a) Về cuộc thi thiết kế giáo án điện tử:

- Năm 2014: 1 giải ba

- Năm 2015: 1 giải ba, một giải khuyến khích

- Năm 2016: 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích

- Năm 2017: 1 giải ba

- Năm 2018: 1 giải nhì, 1 giải ba

* Các giáo viên xuất sắc của tổ trong phong trào này: Mai Thu, Minh Phương, Ngọc Diễm.

     b) Về phong trào thi giáo viên dạy giỏi

- Cấp trường: các GV tham gia nhiệt tình, nhiều GV nhiều năm liền đạt danh hiệu này: Thục Vân, Bích Phương, Kiều Vương, Hoàng Trúc, Thủy Tiên, Phương Mai, Thu Thanh, Đức Minh, Nguyễn Thị Hiền …

- Cấp quận: Các GV đã nhiệt tình tham gia và được công nhận danh hiệu: Thục Vân, Bích Phương, Thủy Tiên, Nguyễn Thị Hiền.

     c) Về phong trào GV chủ nhiệm giỏi: các GV làm công tác chủ nhiệm đã nhiệt tình trong công tác, được nhà trường tin tưởng và đánh giá cao.

* GV Thủy Tiên được công nhận là GVCN giỏi cấp quận trong năm học 2017 – 2018.

     d) Phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: được các GV hưởng ứng. Trong đó, sáng kiến của Thục Vân được chọn gửi xét cấp Quận.

     e) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: cô Hoàng Minh Thục Vân được công nhận danh hiệu CSTĐ nhiều năm liền.

Biên tập nội dung: Cô Hoàng Minh Thục Vân

Cơ cấu tổ chức tổ Tiếng Anh

DANH SÁCH TỔ TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2018-2019

 
STT Họ và Tên Nữ Năm sinh Chức vụ Quê quán Địa chỉ Năm vào ngành Trình độ CM Biên chế Ghi chú
1 Trần Nguyễn Minh Thư x 1976 Tổ phó Thái Bình Thanh Bình 2000 ĐHSP-Anh Văn  
2 Phan Văn Tuấn    1959 Giáo Viên Quảng Trị Hoà Cường 1979 ĐHSP-Anh Văn  
3 Thái Thị Lan Phương  x 1965 Tổ trưởng Đà Nẵng Thạc Gián 1985 ĐHSP-Anh Văn  
4 Trần Thị Hương Thủy x 1964 Giáo Viên T-T Huế HT Tây 1987 ĐHSP-Anh Văn  
5 Nguyễn Minh Hương x 1965 Giáo Viên Quảng Ngãi 31 Lê Đình Lý 1988 ĐHSP-Anh Văn  
6 Võ Thị Kim Liên x 1976 Giáo Viên Đà Nẵng 164 Ông Ích Đường 1979 ĐHSP-Anh Văn  
7 Huỳnh Thị Ngọc My x 1992 Giáo Viên Đà Nẵng K179- H09/18A NVL 2018 ĐHSP-Anh Văn  
8 Đặng Thị Tiên x 1993 Giáo Viên Đà Nẵng Hòa Nhơn 2017 ĐHSP-Anh Văn    

Thành tích tổ Tiếng Anh

THÀNH TÍCH TỔ TIẾNG ANH

      1. Tên tập thể: Tổ Tiếng Anh- Trường THCS Chu Văn An - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng

                               * Tổng số GV : 8 GV (1 nam và 7 nữ). Trình độ: 7/7 ĐHSP

      2. Tóm tắt thành tích tiêu biểu giai đoạn 2010-2019:

       Về chất lượng giáo dục:

+ Trường Chu Văn An  vinh dự  được Sở Giáo Dục_  Đà Nẵng chọn là một trong 5 trường trong thành phố dạy chương trình thí điểm đầu tiên môn Tiếng Anh 6 theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2008 - 2020 . Từ năm 2012 đến nay , trường đã dạy thí điểm được 4 năm ở các lớp 6,7,8, 9 .Các lớp đang theo học chương trình thí  điểm , rồi mở rộng đều đạt kết quả cao _ 100% học sinh  đạt chuẩn kĩ năng kiến thức .

+ Chất lượng bộ môn hàng năm ở các lớp học chương trình cũ , mới  luôn  luôn đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra ở đầu mỗi năm học ( trên 85%).

+ Chất lượng môn thi Tiếng Anh 9 tuyển sinh  lớp 10 từ  hình thức cộng điểm ,  đến khi được đưa vào thi Tuyển sinh  chính thức  luôn dẫn đầu quận Thanh Khê.

+ Phong trào mũi nhọn:

  *Giải Nguyễn Hiền ( cấp quận) luôn luôn xếp vị thứ đầu quận Thanh Khê.

  * Giải học sinh giỏi thành phố lớp 9 luôn đạt tỉ lệ cao, nhất nhì quận và nằm  trong tốp 5 _ 10  của  thành phố.

  * Tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp quận, đạt thành tích cao: Thường xuyên đạt giải nhất _nhì_ ba cấp quận. Cấp thành phố hai năm 1 lần luôn đạt từ giải 3 trở lên, đặc biệt 2  niên học  : 2010- 2 011  , 2014-2015   đạt hai  giải nhất, nhì thành phố   ( Cả thành phố có 9 giải nhất – nhì / 1 niên học )

+ Hoạt động ngoại khóa: Những  năm gần đây, số lượng  học sinh tham gia thi IOE càng nhiều  và  đạt kết quả khá cao.  3 Năm học: 2013-2014 , 2014- 2015  đều có  học sinh đạt giải khuyến khích  cấp quốc gia .

  • Về công tác triển khai viết và áp dụng sáng kiến:

+ Hàng năm 100% giáo viên trong tổ tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhiều đề tài thiết thực và đạt hiệu quả  cao trong giảng dạy , Có những sáng kiến đạt loại B cấp quận  ( Cô Thái thị Lan Phương )

+ Tham gia dự thi sản phẩm dạy học tích hợp các bộ môn trong bộ môn Tiếng Anh đầy đủ . Niên học 2014-2015  đến nay đều  có sản phẩm đạt loại  A cấp  quận,  và được thành phố chấm chọn .

+  E- learning  đạt giải nhất thành phố niên học 2016-2017 , giải nhì thành phố niên học 2018-2019   (Cô Võ Thị Kim Liên )

  • Về công tác nâng cao trình độ chuyên môn:

+ GV thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng  cao trình độ chuyên môn do Bộ, Sở và Phòng giáo dục tổ chức.

+ Thực hiện đầu tiên lớp học bồi dưỡng chuyên môn thí điểm tại Huế (2010-2011), đạt kết quả tốt .

 Hiện nay   100 % giáo viên trong tổ đạt chuẩn B2 theo yêu cầu của bộ giáo dục , có 2 GV đạt trình độ C1  ( Cô Huỳnh thị Ngọc My + Đặng thị Tiên)

+ Giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức , chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với xu thế hiện nay , góp phần đổi mới căn bản và giáo dục toàn diện .

  • Vai trò, ảnh hưởng của tập thể đối với đơn vị, địa phương và toàn ngành:

+Tổ luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hiệu quả công việc tốt và đạt thành tích đáng kể trong những năm gần đây.

+ Đội ngũ giáo viên trong tổ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục tốt  học sinh cả hai mặt : học tập và hạnh kiểm .

 +  Giáo viên có uy tín đối với học sinh và phụ huynh , giảng dạy nhiệt tình, hết lòng phục vụ nhân dân, có trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn cũng như  chủ nhiệm và các hoạt động khác của ngành .

+ Tổ luôn luôn nằm trong  Tốp 3 các phong trào thi đua của Trường, Phòng và Sở giáo dục. Tố đã được Sở GD chọn tham gia chương trình kết nối lớp học do British Council tổ chức , dự án  từ năm 2010  đến 2013. Sở đã tổ chức 2 hội trại quốc tế  theo dự án của Hội Đồng Anh  với sự tham gia của 16 trường trọng điểm trong thành phố. Trong hội trại này học sinh phải thể hiện tài năng của mình qua  English language .

     * Kết quả :

            - Hội trại 2010-2011 tại Suối Hoa _HV  đội Chu Văn An đạt  giải nhất.                 

            - Hội trại 2012_ 2013 tại THCS Lê Lợi ĐN đội Chu Văn An  đạt giải nhì.

      3. Kết quả khen thưởng giai đoạn: 2010-2019

           3.1 Danh hiệu thi đua Tổ

- Niên học: 2010-2011: Tập thể Lạo động Tiên tiến xuất sắc

- Niên học: 2011-2012: Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc

- Các Niên học từ  2012-2014: Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc

- Từ năm 2015 – nay: Tập thể Lao động Tiên Tiến  

        3.2 : Danh hiệu giáo viên Trong Tổ

- 100% GV trong tổ đạt LĐTT  10  năm liền , tử niên học 2009 – 2019

- G V đạt CSTĐ CS trên 15 năm liền : Cô Thái thị Lan Phương

- Hai GV đạt GV giỏi quận   2 năm  liền ( Cô Kim Liên , Cô Minh Thư )

- GV CN giỏi cấp quận : Cô Võ thị Kim Liên

- Hai GV được thăng  hạng GV  hạng   : Thái thị Lan Phương & Phan Văn Tuấn

         3.3. Hình thức khen thưởng: Tại Đại Hội Điển Hình Tiên Tiến ngày 15/3/2015, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tặng cho tập thể Tổ đạt thành tích cao trong phong trào dạy và học  khối THCS  giai đoạn 2011- 2015.

        Những thành tích đạt của Tổ Tiếng Anh chúng tôi đã đạt được trong nhiều năm qua là nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ nhiệt tình của Lành đạo nhà trường và sự nỗ lực, chung tay của cả tập thể. 

Biên tập nội dung: cô Thái Thị Lan Phương

Cơ cấu tổ chức tổ Sử - Địa

DANH SÁCH TỔ SỬ ĐỊA - NĂM HỌC 2018-2019

 
STT Họ và Tên Nữ Năm sinh Chức vụ Quê quán Địa chỉ Năm vào ngành Trình độ CM Biên chế Ghi chú
1 Phan Nguyễn Tố Uyên x 1981 Tổ trưởng Đà Nẵng Lê Độ 2004 ĐHSP - Địa x  
2 Tán Thị Thuỳ Trâm x 1976 Tổ phó Quảng Nam 30 Phạm Văn Nghị 1997 ĐHSP- Địa x  
3 Nguyễn Thị Thúy x 1993 Giáo Viên Nghệ An Tổ 117 Hòa Khuê 2015 ĐHSP- Sử x  
4 Nguyễn Đình  Phương   1963 Giáo Viên Quảng nam Trần cao Vân 1984 CĐSP- Sử x  
5 Bùi Thị Bích Thủy x 1988 Giáo Viên Hòa Tiến Hòa Tiến  2013 ĐHSP- Địa  x  
6 Lê Thị Tuyết Nương x 1980 Giáo Viên Cần Thơ 12 Phùng Hưng 2001 ĐHSP- Sử x  
7 Trần Thị Mỹ Lệ x 1988 Giáo Viên Quảng Bình P.302/C3 . An cư 5 2017 Th. Sĩ -Địa x  
8 Hồ Thị Đô Na x 1993 Giáo Viên Đà Nẵng Thanh Khê 2018 ĐHSP -Sử    

Thành tích tổ Sử - Địa

TỔ SỬ- ĐỊA TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

1) Tình hình tổ:

- Số lượng: 07 giáo viên ( 06 nữ và 01 nam).

- Trình độ chuyên môn: có 01 GV là thạc sĩ, 04 GV đạt trình độ đại học và 02 GV trình độ cao đẳng.

- Năm học 2018 – 2019: có 01 GV được bổ nhiệm chức danh Giáo viên THCS hạng 1.

- Tất cả các giáo viên trong tổ đều có năng lực chuyên môn, có tinh thần học hỏi, gương mẫu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2) Chất lượng bộ môn tổ phụ trách:

     a) Chất lượng đại trà:

          - Kết quả học tập bộ môn luôn đạt được chỉ tiêu đề ra: trên 90%

     b) Chất lượng mũi nhọn:

          - Học sinh khối 9 dự thi cấp thành phố:

         + Môn Địa lý:

 

STT

NĂM HỌC

SỐ GIẢI

KẾT QUẢ

I

II

III

KK

1

2013 - 2014

4

 

1

1

2

2

2014 - 2015

6

 

1

2

 3

3

2015 - 2016

4

 

1

1

4

2016 - 2017

5

 

 1

2

5

2017 - 2018

6

 

 

2

4

             

         + Môn Lịch sử:

 

STT

NĂM HỌC

SỐ GIẢI

KẾT QUẢ

I

II

III

KK

1

2013 - 2014

6

1

1

3

2

2014 - 2015

6

 2

1

2

 1

3

2015 - 2016

6

2

2

1

4

2016 - 2017

6

 

 2

2

5

2017 - 2018

6

 

4

 

     c) Chất lượng tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn:

       Trong các năm vừa qua nhiều học sinh thi đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn với thành tích cao:01 HS thủ khoa môn lịch sử (NH 2013- 2014), 01 HS thủ khoa môn Địa lý ( NH 2016- 2017)

3) Chất lượng của tổ trong các phong trào:

     a) Về cuộc thi thiết kế giáo án điện tử: Đạt các giải cấp thành phố:

- Năm 2014- 2015: 02 giải nhất (cô: Phan Nguyễn Tố Uyên và Bùi Thị Bích Thủy)

- Năm 2015- 2016: 01 giải nhì (cô: Phan Nguyễn Tố Uyên).

- Năm 2016- 2017: 01 giải khuyến khích. (cô: Phan Nguyễn Tố Uyên)

- Năm 2017- 2018: 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích. (cô: Phan Nguyễn Tố Uyên và cô Nguyễn Thị Thúy).

- Năm 2018- 2019: 02 giải khuyến khích. (cô: Trần Thị Mỹ Lệ và Bùi Thị Bích Thủy)

     b) Về cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp của GV và hướng dẫn sản phẩm liên môn cuả HS: Đạt các giải cấp quốc gia:

- Năm 2016- 2017: 02 giải khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp (cô Phan Nguyễn Tố Uyên và cô Bùi Thị Bích Thủy).

- Năm 2016- 2017: 01 giải khuyến khích cấp quốc gia sản phẩm liên môn của HS ( cô Phan Nguyễn Tố Uyên hướng dẫn).

     c) Về phong trào thi giáo viên dạy giỏi

- Cấp trường: các GV tham gia nhiệt tình, nhiều GV nhiều năm liền đạt danh hiệu này: cô: Tố Uyên, Thùy Trâm, Bích Thủy, Tuyết Nga, Mĩ Dung và thầy Đình Phương.

- Cấp quận: Các GV đã nhiệt tình tham gia và được công nhận danh hiệu: cô: Tố Uyên, Thùy Trâm.

     d) Về phong trào GV chủ nhiệm giỏi:các GV làm công tác chủ nhiệm đã nhiệt tình trong công tác, được nhà trường tin tưởng và đánh giá cao: cô Bích Thủy, cô Thùy Trâm, cô Tố Uyên, cô Mỹ Lệ.

* Các GV cô Tố Uyên, cô Thùy Trâm được công nhận là GVCN giỏi cấp quận trong năm học 2017 – 2018.

     e) Phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:được các GV hưởng ứng. Trong đó, sáng kiến của cô Tố Uyên và cô Thùy Trâm được chọn gửi xét cấp Quận trong năm học 2018- 2019.

     f) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:cô Tố Uyên và cô Thùy Trâm được công nhận danh hiệu CSTĐ nhiều năm.

                                                                               Biên tập nội dung: cô Phan Nguyễn Tố Uyên

Cơ cấu tổ chức tổ Năng Khiếu

DANH SÁCH TỔ NĂNG KHIẾU - NĂM HỌC 2018-2019

STT Họ và Tên Nữ Năm sinh Chức vụ Quê quán Địa chỉ Năm vào ngành Trình độ CM Biên chế Ghi chú
1 Trần Quốc Danh   1978 Tổ trưởng Đà Nẵng Hoà Vang 2002 ĐHSP-TDTT x  
2 Nguyễn Văn  Quốc   1966 Giáo Viên Quảng Nam Bình Thuận 1984 ĐHSP-TDTT x  
3 Phan Thị  Thanh x 1966 Giáo Viên Hà Tỉnh 17 Thanh Khê 1993 ĐHSP-TDTT x  
4 Nguyễn Bá  Thịnh   1978 Giáo Viên Đà Nẵng 28 Ông Ích Khiêm 2003 ĐHSP- Nhạc x  
5 Trà Lam Khôi   1984 Tổ phó Đà Nẵng Tổ 41 An Hải Đông 2008 ĐHSP- Mỹ Thuật x  
6 Trần Thị Vy x 1983 Giáo Viên Quảng Nam Tổ 38 Phường Vĩnh Trung 2005 ĐHSP- Mỹ Thuật x  
7 Nguyễn Thị Tịnh Ý x 1981 Giáo Viên Quảng Nam Nguyễn Đình Tứ -TP ĐN 2002 ĐHSP- Nhạc x  

Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay276
Hôm qua1147
Tuần này7791
Tháng này18453
Tất cả904409