Đà Nẵng: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện "5 xây", "3 chống"

Đà Nẵng: Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện "5 xây", "3 chống"

     Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. Kế hoạch đã chỉ rõ các tiêu chí chuẩn mực cụ thể để từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nội dung “5 xây” (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu) và “3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức).  
     “5 xây” gồm các tiêu chí như sau: 
     Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm: trách nhiệm đối với công việc, đối với công dân tổ chức, trong công tác phối hợp với cá nhân và tổ chức khác. Hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm và chuyên môn thường xuyên được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao một cách chủ động, hiệu quả và chất lượng. Xử lý, giải quyết công việc hoàn thành đúng thời hạn được giao. Chủ động phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân cao nhất về các nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. 
     Thứ hai là chuyên nghiệp: có kiến thức, kỹ năng trong việc thực thi nhiệm vụ; tổ chức công việc khoa học và có kế hoạch; sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ để phục vụ thiết thực trong công tác. 
     Thứ ba là trung thực: trung thực trong đánh giá kết quả, công việc, rèn luyện của cá nhân đúng bản chất, không nói quá, nói tránh; trong báo cáo tình hình, kết quả với cấp trên, cung cấp thông tin với tổ chức, cá nhân chính xác. 
     Thứ tư là kỷ cương: tuân thủ pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực thi công vụ, chấp hành, tuân thủ chỉ đạo, quyết định của cấp trên trong thực thi công vụ.
     Thứ năm là gương mẫu: xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức, luôn tiên phong, đi đầu trong công việc, học tập và rèn luyện, có thái độ lịch sự, niềm nở, nhiệt tình trong thực thi công vụ.
     “3 chống” gồm các tiêu chí cụ thể như sau: 
     Thứ nhất là chống quan liêu: Không cửa quyền, mệnh lệnh, xa rời quần chúng và thực tiễn quản lý nhà nước. Sâu sát cơ sở, sâu sát công việc, nắm được yêu cầu của đối tượng phục vụ. Chủ động đề xuất tham mưu xử lý tốt và kịp thời các yêu cầu, kiến nghị. Không thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc, giải quyết công việc.
     Thứ ba là chống tiêu cực: không được có hành vi tiêu cực (tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, nhũng nhiễu công dân, tổ chức) trong thi hành công vụ hoặc không để xảy ra trong đơn vị (đối với người đứng đầu đơn vị).  Không có thái độ tiêu cực đối với công việc. 
     Thứ ba là chống bệnh hình thức: không phô trương, lãng phí trong tổ chức công việc, luôn tính đến hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Chống việc đặt nặng thành tích, lợi ích riêng mà không quan tâm đến chất lượng công việc chung; xử lý công việc theo kiểu đối phó, qua loa, đại khái.
     UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 29-CT/TU đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống” và hệ thống tiêu chí, chuẩn mực của từng nội dung. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung nói trên thành các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.
     Kế hoạch nhấn mạnh tới các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, dễ xảy ra sai phạm như quản lý đất đai, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, quản lý dự án, quản lý đô thị, quản lý chung cư; quản lý tài chính, cấp phát vốn xây dựng cơ bản; quản lý thị trường, thuế, hải quan, kiểm lâm; tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức… UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị liên quan đến các lĩnh vực này đưa ra các giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét về cách thức giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ, lề lối làm việc và hiệu quả giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
     Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, củng cố, xây dựng quy chế và tổ chức quản lý có hiệu quả hòm thư góp ý; chuyên mục tiếp nhận và trả lời ý kiến góp ý trên website của từng cơ quan, đơn vị; thiết lập số điện thoại “đường dây nóng” để công dân, tổ chức phát hiện, phản ánh hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. 
     Báo Đà Nẵng, Đài phát thanh - truyền hình, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Báo Công an Đà Nẵng được giao nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng về Chỉ thị 29, nhất là các nội dung “5 xây”, “3 chống”. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về trách nhiệm, phẩm chất của người cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, phê phán các hành vi tiêu cực, gây phiền hà…
                                                           
                           - Theo Trang thông tin điện tử tổng hợp - BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG - 

Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay294
Hôm qua1147
Tuần này7809
Tháng này18471
Tất cả904427