- Một số Văn bản công khai ban hành cho năm học mới 2021-2022

     1/ 101/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v phân công nhiệm vụ BGH, giáo viên, nhân viên năm học 2021-2022

     2/ 102/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng năm học 2021-2022

     3/ 103/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v Thành lập BCĐ thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

     4/ 105/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v Ban hành Quy chế làm việc Trường THCS Chu Văn An năm học 2021-2022

     5/ 113/QĐ-THCSCVA -  Quyết định V/v Thành lập tổ kiểm tra công tác dạy thêm năm học 2021-2022

     6/ 116/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm học 2021-2022

     7/ 132/QĐ-THCSCVA - Quyết định V/v ban hành qui chế kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2021-2022  

     8/ 154/KH-THCSCVA - V/v xây dựng KH phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022

     9/ 159/TB-THCSCVA - Thông báo về việc tiếp công dân - Năm học 2021-2022

     10/ 164/KH-THCSCVA - Kế hoạch Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

     11/ 170/KH-THCSCVA - Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn năm học 2021-2022

     Đường dẫn tải về máy và đọc tại đây:


Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay274
Hôm qua372
Tuần này646
Tháng này2565
Tất cả346585