You are here:: Đánh giá website của trường?
 
 

Đánh giá website của trường?

Số lượng phiếu bình chọn:
746
Phiếu bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Phiếu bình chọn cuối cùng:
Chủ nhật, 09 Tháng 12 2018 10:28

Đánh giá website của trường?

Hits Percent Graph
Nhàm chán
259 34.7%
Đẹp
198 26.5%
Bình thường
86 11.5%
Xấu
82 11%
Khá đẹp
48 6.4%
Ấn tượng
45 6%
Sáng tạo
28 3.8%