You are here:: Tin Tức Hoạt Động Hoạt Động Đoàn Đội
 
 

Hoạt động Đoàn Đội

Tổ chức viếng nhà tưởng niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi

Vào lúc 15 giờ ngày 14/10/2010, ban chỉ huy Liên chi đội trường THCS Chu Văn An đã tập trung tại nhà tưởng niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi,

Xem chi tiết