You are here:: Home
 
 

Kết quả các hội thi của học sinh

Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, học sinh trường THCS Chu Văn An tham gia rất nhiều hội thi do ngành giáo dục và các cấp tổ chức. Học sinh nhà trường đạt được kết quả hết sức tự hào. Cụ thể:

 

 

TT Hội thi tham gia Cấp tổ chức Kết quả Ghi chú
1 Hội thi làm lồng đèn trung thu Thành phố Nhì Quận Thanh Khê đạt 02 giải: 1 Nhì và 1KK
2 Hội thi Hùng biện về Tiểu sử Thành phố Ba Đại diện cho HS toàn quận tham dự
3 Hội thi An toàn giao thông Quận Ba
4 Hội thi Ngày hội BHYT học sinh Quận Nhì
5 01 sản phẩm "Sáng kiến các vấn đề giải quyết về môi trường" năm 2018 Thành phố Một trong 3 sản phẩm được phòng GD chọn thi Thành phố

 

Xin tuyên dương thành tích mà các em học sinh đạt được./.