You are here:: Home
 
 

Kết quả thi thiết kế bài giảng elearning cấp thành phố - Năm học 2017-2018

1. 02 giải nhất: Sản phẩm của thầy giáo Trà Lam Khôi và cô giáo Võ Thị Kim Liên

2. 02 giải nhì: Sản phẩm của cô giáo Nguyễn Hoàng Thảo Phương và cô giáo Phan Nguyễn Tố Uyên

3. 01 giải ba: Sản phẩm của co giáo Nguyễn Thị Mai Thu

4. 01 giải khuyến khích sản phẩm của cô giáo Nguyễn Thị Thúy

Ban giám hiệu