You are here:: Home
 
 

Danh sách học sinh đạt giải cấp Quốc gia, Thành phố và cấp Quận năm học 2016-2017

 

 

UBND QUẬN THANH KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Trung, ngày 10 tháng 5 năm 2017
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI ĐẠT GIẢI CÁC CẤP - Năm học 2016-207

TT HỌ VÀ TÊN LỚP XẾP GIẢI MÔN CẤP
1 LÊ MINH QUÂN 9/6 Khuyến khích Tiếng Anh trên internet Quốc gia
2 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Ba giải Toán trên internet Quốc gia
3 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Quốc gia
4 TẠ QUỐC HUY 8/6 Ba Sản phẩm Liên môn Quốc gia
5 HỒ THỊ MAI DUYÊN 8/6 Ba Sản phẩm Liên môn Quốc gia
6 LÊ ANH TUẤN KIỆT 9/6 Nhì Tiếng Anh trên internet Thành phố
7 PHAN LÊ ANH NGUYÊN 9/8 Khuyến khích Tiếng Anh trên internet Thành phố
8 LÊ MINH QUÂN 9/6 Khuyến khích Tiếng Anh trên internet Thành phố
9 TRẦN PHƯỚC KHÁNH 9/6 Khuyến khích Tiếng Anh trên internet Thành phố
10 LÊ GIA HUY 9/6 Khuyến khích Tiếng Anh trên internet Thành phố
11 LÊ GIA HUY 9/6 Nhì Tiếng Anh 9 Thành phố
12 TRẦN PHƯỚC KHÁNH 9/6 Nhì Tiếng Anh 9 Thành phố
13 LÊ ANH TUẤN KIỆT 9/6 Nhì Tiếng Anh 9 Thành phố
14 NGUYỄN LÝ NHẬT NAM 9/6 Khuyến khích Tiếng Anh 9 Thành phố
15 PHAN LÊ ANH NGUYÊN 9/8 Khuyến khích Tiếng Anh 9 Thành phố
16 CHU VĂN NHẬT 9/5 Khuyến khích Tiếng Anh 9 Thành phố
17 TRẦN HOÀNG THỊNH 9/6 Nhì Tiếng Anh 9 Thành phố
18 TRẦN ĐÌNH 9/6 Nhì Tiếng Anh 9 Thành phố
19 NGUYỄN QUỲNH NGA 9/1 Khuyến khích Địa lí 9 Thành phố
20 LÝ DIỄM QUỲNH 9/5 Ba Địa lí 9 Thành phố
21 NGUYỄN ĐỖ TRÚC QUỲNH 9/3 Khuyến khích Địa lí 9 Thành phố
22 DƯƠNG NGỌC QUỲNH THI 9/3 Ba Địa lí 9 Thành phố
23 NGUYỄN THỊNH 9/3 Ba Địa lí 9 Thành phố
24 ĐOÀN THỊ ANH THƯ 9/5 Ba Địa lí 9 Thành phố
25 BÙI TIẾN DŨNG 9/8 Khuyến khích Hóa học 9 Thành phố
26 TRẦN DOÃN KỲ 9/8 Khuyến khích Hóa học 9 Thành phố
27 VÕ MINH NHỰT 9/7 Ba Hóa học 9 Thành phố
28 BÙI ANH TOÀN 9/4 Khuyến khích Hóa học 9 Thành phố
29 TRẦN DUY TOÀN 9/5 Khuyến khích Hóa học 9 Thành phố
30 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 9/8 Ba Hóa học 9 Thành phố
31 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG ANH 9/8 Nhì Vật lí 9 Thành phố
32 BÙI TUẤN KHA 9/2 Nhất Vật lí 9 Thành phố
33 ĐOÀN THỊ THỤC QUYÊN 9/5 Khuyến khích Vật lí 9 Thành phố
34 NGUYỄN THANH 9/8 Ba Vật lí 9 Thành phố
35 PHẠM ĐẶNG TÂM NHƯ 9/6 Ba Sinh học 9 Thành phố
36 VÕ THỊ THIÊN ÂN 9/5 Nhì Lịch sử 9 Thành phố
37 LÊ HÀ NHƯ NGỌC 9/4 Khuyến khích Lịch sử 9 Thành phố
38 NGUYỄN THANH KHÁNH QUỲNH 9/5 Khuyến khích Lịch sử 9 Thành phố
39 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 9/5 Ba Lịch sử 9 Thành phố
40 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Nhất Tin học Thành phố
41 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Nhất Tin học Thành phố
42 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Ba Tin học Thành phố
43 VÕ MINH NHỰT 9/7 Nhì Tin học Thành phố
44 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Nhì Tin học Thành phố
45 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 9/8 Khuyến khích Tin học Thành phố
46 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Khuyến khích Toán 9 Thành phố
47 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Nhì Toán 9 Thành phố
48 VÕ VĂN HỮU NGHĨA 9/4 Nhất Toán 9 Thành phố
49 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Nhì Toán 9 Thành phố
50 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Nhất Toán 9 Thành phố
51 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/8 Khuyến khích Toán 9 Thành phố
52 TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 9/2 Ba Toán 9 Thành phố
53 TRƯƠNG ANH THƯ 9/5 Khuyến khích Toán 9 Thành phố
54 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 9/8 Ba Toán 9 Thành phố
55 TRẦN ĐÌNH VINH 9/5 Khuyến khích Toán 9 Thành phố
56 PHẠM THỊ THANH AN 9/7 Ba Ngữ văn 9 Thành phố
57 ĐỖ BÍCH HUYỀN 9/7 Khuyến khích Ngữ văn 9 Thành phố
58 LÊ THỊ ĐĂNG PHÚC 9/7 Ba Ngữ văn 9 Thành phố
59 PHAN THỊ DIỆU THẢO 9/4 Khuyến khích Ngữ văn 9 Thành phố
60 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG ANH 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
61 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
62 TRƯƠNG ANH THƯ 9/5 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
63 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
64 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
65 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
66 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
67 VÕ VĂN HỮU NGHĨA 9/8 Khuyến khích giải Toán trên internet Thành phố
68 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/8 Nhì Giải Toán trên MTCT Thành phố
69 LÊ THỊ ĐĂNG PHÚC 9/7 Nhì Giải Toán trên MTCT Thành phố
70 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Nhì Giải Toán trên MTCT Thành phố
71 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Nhì Giải Toán trên MTCT Thành phố
72 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 nhất Giải Toán trên MTCT Thành phố
73 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 9/8 Ba Giải Toán trên MTCT Thành phố
74 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Ba Giải Toán trên MTCT Thành phố
75 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Nhất Tin học trẻ Thành phố
76 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Ba Tin học trẻ Thành phố
77 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Ba Tin học trẻ Thành phố
78 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Ba Tin học trẻ Thành phố
79 LÊ VĂN ANH TÍN 9/4 Ba Tin học trẻ Thành phố
80 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/8 Khuyến khích Tin học trẻ Thành phố
81 NGUYỄN VIẾT NGỌC HOÀNG 9/8 Nhì Sáng tạo KHKT Thành phố
82 MAI XUÂN HẢI 8/8 Ba Sáng tạo KHKT Thành phố
83 LÊ GIA HUY 9/6 Nhì 50m Bơi Ếch Thành phố
84 NGUYỄN MAI TRƯỜNG AN 8/8 Nhì Cầu lông Thành phố
85 PHAN THỊ KIM ÁNH 7/2 Nhì Vẽ tranh Thành phố
86 TẠ QUỐC HUY 8/6 Nhì Sản phẩm Liên môn Thành phố
87 HỒ THỊ MAI DUYÊN 8/6 Nhì Sản phẩm Liên môn Thành phố
88 LÊ VĂN ANH TÍN 9/4 Nhì Tin học trẻ Quận
89 NGUYỄN VIẾT SÁNG 9/8 Nhất Tin học trẻ Quận
90 PHAN VĂN HƯNG 9/8 Nhì Tin học trẻ Quận
91 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9/6 Nhất Tin học trẻ Quận
92 VÕ MINH NHỰT 9/7 Nhất Tin học trẻ Quận
93 NGUYỄN NGỌC THẠCH 9/8 Ba Tin học trẻ Quận
94 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 9/8 Ba Tin học trẻ Quận
95 NGUYỄN TẤN KHOA 9/8 Nhì Tin học trẻ Quận
96 TRẦN TƯỜNG VI 8/7 Nhất Ngữ Văn 8 Quận
97 HUỲNH NGỌC NHI 8/7 Nhất Ngữ Văn 8 Quận
98 ĐẶNG BẢO ANH THƯ 8/7 Nhì Ngữ Văn 8 Quận
99 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠ 8/7 Nhì Ngữ Văn 8 Quận
100 NGUYỄN THANH XUÂN 8/7 Nhì Ngữ Văn 8 Quận
101 ĐOÀN THỊ THÙY DUNG 8/7 Ba Ngữ Văn 8 Quận
102 NGUYỄN VÕ THẢO NHI 8/8 Ba Ngữ Văn 8 Quận
103 DƯƠNG HIỂN ANH THƯ 8/8 Ba Ngữ Văn 8 Quận
104 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂM 8/7 Ba Ngữ Văn 8 Quận
105 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 8/1 Khuyến khích Ngữ Văn 8 Quận
106 TRẦN KHÁNH NGUYÊN 8/8 Nhất Toán 8 Quận
107 ĐINH LÊ HOÀN 8/8 Nhì Toán 8 Quận
108 NGUYỄN LÊ MINH SƠN 8/8 Nhì Toán 8 Quận
109 NGUYỄN TRUNG VIỆT 8/8 Nhì Toán 8 Quận
110 VÕ ANH CƯƠNG 8/8 Ba Toán 8 Quận
111 LÊ NGỌC BẢO 8/7 Khuyến khích Toán 8 Quận
112 MAI XUÂN HẢI 8/8 Khuyến khích Toán 8 Quận
113 PHẠM GIA HÙNG 8/8 Khuyến khích Toán 8 Quận
114 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH HUYỀN 8/8 Khuyến khích Toán 8 Quận
115 NGUYỄN QUANG SÁNG 8/8 Khuyến khích Toán 8 Quận
116 LÊ THÀNH VINH 8/8 Khuyến khích Toán 8 Quận
117 TẠ QUỐC HUY 8/6 Nhất Tiếng Anh 8 Quận
118 BÙI HOÀNG LONG 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
119 TRẦN ĐÌNH BẢO HUY 8/8 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
120 LÊ THANH TRÚC 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
121 ĐỖ DUY DŨNG 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
122 HỒ THỊ MAI DUYÊN 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
123 LÊ ANH TUẤN HÀO 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
124 TRẦN TẤN KHANG 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
125 HỒ THỊ QUỲNH CHI 8/6 Nhì Tiếng Anh 8 Quận
126 TRẦN VĂN HOÀNG 8/6 Ba Tiếng Anh 8 Quận
127 VŨ THỊ THU THẢO 8/4 Khuyến khích Tiếng Anh 8 Quận
128 TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG 8/6 Khuyến khích Tiếng Anh 8 Quận
129 NGUYỄN TRẦN THÙY MY 8/6 Khuyến khích Tiếng Anh 8 Quận
130 ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN 8/1 Khuyến khích Tiếng Anh 8 Quận
131 NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN 8/6 Khuyến khích Tiếng Anh 8 Quận
132 NGUYỄN LÊ KHÁNH MINH 7/6 Nhất Bơi 50m tự do Quận
133 LÊ GIA HUY 9/6 Nhất Bơi 50m ếch Quận
134 NGÔ VÕ TƯỜNG VY 7/5 Ba Bơi 50m ếch Quận
135 TẠ TUẤN THƯ 8/6 Ba Bơi 100m tự do Quận
136 NGUYỄN THANH NHẬT 7/8 Nhì Bơi 100m tự do Quận
137 CAO HỒNG BẢO HÂN 6/4 Nhì đơn nữ môn Cầu lông Quận
138 NGUYỄN MAI TRƯỜNG AN 8/8 Nhất đơn nam môn Cầu lông Quận
139 HOÀNG THỊ KIỀU GIANG 9/1 Nhì đơn nữ môn Bóng bàn Quận
140 PHAN BẢO TÂM 7/6 Nhất đơn nam môn Bòng bàn Quận
141 BÙI HOÀNG LONG 8/6 Nhì đơn nam môn Bòng bàn Quận
142 MAI XUÂN HẢI 8/8 Ba đơn nam môn Bòng bàn Quận
KT. HIỆU TRƯỞNG
Huỳnh Tấn Lành