You are here:: Home
 
 

Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2017-2018

 

 

Lưu ý: Học sinh có mặt trước phòng thi: buổi sáng lúc 7h00; buổi chiều lúc 13h00 theo lịch thi để làm thủ tục vào phòng thi.