You are here:: Home
 
 

Danh sách học sinh Trường THCS Chu Văn An đạt giải năm học 2014-2015

Danh sách học sinh Trường THCS Chu Văn An đạt giải cấp Toàn quốc, Thành phố, Quân, Trường năm học: 2014-2015

 

STT LOP HO TEN Thành tích
001 6/7 Trần Tường Vi giải Nhất môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
002 6/7 Nguyễn Thị Ngọc Hạ giải Nhì môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
003 6/7 Huỳnh Ngọc Nhi giải Nhì môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
004 6/7 Đoàn Thị Thuỳ Dung giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
005 6/8 Dương Hiển Anh Thư giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
006 6/7 Hồ Nhi Quỳnh giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
007 6/7 Đặng Bảo Anh Thư giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
008 6/7 Võ Thị Khánh Vy giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
009 6/7 Nguyễn Thanh Xuân giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
010 6/4 Phan Ngọc Huyền giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
011 6/1 Nguyễn Thị Xuân Mai giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
012 6/8 Nguyễn Võ Thảo Nhi giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
013 6/7 Trần Phương Nhi giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
014 6/4 Hồ Trần Minh Phương giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
015 6/7 Nguyễn Hồ Bảo Trâm giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
016 6/6 Bùi Hoàng Long giải Nhất môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
017 6/6 Đỗ Duy Dũng giải Nhất môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
018 6/6 Lê Anh Tuấn Hào giải Nhì môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
019 6/6 Tạ Quốc Huy giải Nhì môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
020 6/6 Trần Tấn Khang giải Nhì môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
021 6/6 Trần Thị Hiền Lương giải Nhì môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
022 6/6 Hồ Thị Quỳnh Chi giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
023 6/7 Đoàn Thị Thuỳ Dung giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
024 6/8 Nguyễn Lê Minh Sơn giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
025 6/4 Vũ Thị Thu Thảo giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
026 6/6 Lê Thanh Trúc giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
027 6/6 Hồ Thị Mai Duyên giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
028 6/1 Đoàn Thị Diệu Hiền giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
029 6/6 Trần Nhật Linh giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
030 6/6 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
031 6/6 Phạm Ngọc Thảo Vy giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
032 6/8 Lê Thành Vinh giải Nhất môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
033 6/8 Trần Khánh Nguyên giải Nhì môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
034 6/8 Mai Xuân Hải giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
035 6/2 Ngô Minh Hoàng giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
036 6/8 Nguyễn Trung Việt giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
037 6/8 Nguyễn Hoàng Khánh Huyền giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
038 6/8 Nguyễn Quang Sáng giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
039 6/8 Nguyễn Lê Minh Sơn giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
040 6/8 Quách Trần Hoài Thương giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
041 6/7 Phan Xuân Thanh giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
042 6/8 Tô Hữu Thịnh giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
043 6/8 Vũ Thái Tuấn giải Nhì môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
044 6/8 Trần Lâm Phi Long giải Ba môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
045 6/8 Nguyễn Lê Minh Sơn giải Ba môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
046 6/1 Trịnh Ngọc Đại giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
047 6/3 Võ Đăng Khoa giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
048 6/6 Trần Nhật Linh giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
049 6/8 Chu Hiền Thảo giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
050 6/8 Tô Hữu Thịnh giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
051 6/7 Nguyễn Thanh Xuân giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
052 7/7 Võ Minh Nhựt giải Nhì môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
053 7/7 Lê Thị Đăng Phúc giải Nhì môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
054 7/7 Đỗ Bích Huyền giải Ba môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
055 7/7 Thái Phạm như Oanh giải Ba môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
056 7/7 Phạm Thị Thanh An giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
057 7/8 Nguyễn Thanh giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
058 7/8 Nguyễn Viết Sáng giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
059 7/8 Nguyễn Viết Sáng giải Nhất môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
060 7/5 Võ Thị Thiên Ân giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
061 7/8 Vũ Thị Quỳnh Hương giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
062 7/6 Trần Đình Nguyên giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
063 7/5 Chu Văn Nhật giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
064 7/8 Phạm Huỳnh Anh Tuấn giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
065 7/5 Trương Anh Thư giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
066 7/8 Hồ Huỳnh Thùy Dương giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
067 7/5 Nguyễn Cát Tường giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
068 7/2 Trương Hoàng Phương Thảo giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
069 7/6 Trần Hoàng Thịnh giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
070 7/5 Trần Đình Vinh giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
071 7/6 Trần Phước Khánh giải Nhất môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
072 7/6 Lê Anh Tuấn Kiệt giải Nhất môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
073 7/8 Phan Lê Anh Nguyên giải Nhì môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
074 7/6 Trần Hoàng Thịnh giải Nhì môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
075 7/6 Lê Gia Huy giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
076 7/6 Nguyễn Lý Nhật Nam giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
077 7/5 Lý Diễm Quỳnh giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
078 7/5 Võ Thị Thiên Ân giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
079 7/6 Nguyễn Đình Hưng giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
080 7/5 Chu Văn Nhật giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
081 7/6 Nguyễn Như Quỳnh giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
082 7/5 Đoàn Thị Thục Quyên giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
083 7/6 Trần Đình giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
084 7/5 Trần Hưng giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
085 7/6 Trần Đình Nguyên giải Ba môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
086 7/7 Võ Minh Nhựt giải Ba môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
087 7/2 Bùi Tuấn Kha giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
088 7/8 Nguyễn Tấn Khoa giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
089 7/8 Nguyễn Viết Sáng giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
090 7/5 Nguyễn Cát Tường giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
091 7/8 Nguyễn Ngọc Thạch giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
092 7/8 Phạm Huỳnh Anh Tuấn giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
093 7/5 Đoàn Thị Thục Quyên giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
094 7/6 Trần Hoàng Thịnh giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
095 8/6 Nguyễn Lê Anh Quân giải Nhì môn Vật lý lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
096 8/7 Hồ Ngọc Bảo Loan giải Ba môn Vật lý lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
097 8/7 Lê Thị Minh Nhất giải Ba môn Vật lý lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
098 8/2 Thân Thủy Tiên giải Ba môn Vật lý lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
099 8/8 Phạm Văn Khôi giải K.Khích môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
100 8/5 Nguyễn Lê Quỳnh Như giải K.Khích môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
101 8/7 Nguyễn Mạnh Hưng giải Ba môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
102 8/8 Nguyễn Thị Lam Anh giải K.Khích môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
103 8/8 Đỗ Thị Mông Hoàng giải K.Khích môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
104 8/8 Nguyễn Quốc Huy giải K.Khích môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
105 8/8 Nguyễn Tuấn Hùng giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
106 8/6 Nguyễn Minh Anh giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
107 8/6 Đặng Thùy Dương giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
108 8/6 Đoàn Thị Diệu Hằng giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
109 8/6 Phạm Tấn Hoàng giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
110 8/6 Phạm Công Minh giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
111 8/6 Trần Thanh Nhàn giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
112 8/6 Đặng Yến Nhi giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
113 8/6 Nguyễn Lê Anh Quân giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
114 8/6 Châu Hải Quỳnh giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
115 8/6 Phan Thị Bảo Thu giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
116 8/6 Bùi Quỳnh Khải Thư giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
117 8/6 Thái Hoài Thương giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
118 8/7 Trình Bảo Ngân giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
119 8/1 Nguyễn Cao Yến Nhi giải Nhì môn Lịch sử 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
120 8/5 Phạm Phan Hoài Ngọc giải Nhì môn Lịch sử 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
121 8/5 Trần Yến Nhi giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
122 8/5 Ngô Lý Phương Trinh giải K.Khích môn Lịch sử 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
123 8/5 Nguyễn Trọng Phụng giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
124 8/8 Đặng Thị Thùy Linh giải Nhì môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
125 8/8 Trần Thị Tuyết Mai giải Ba môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
126 8/8 Phan Nguyễn Quỳnh Thư giải K.Khích môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
127 8/8 Phạm Văn Khôi giải Ba môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
128 8/8 Đỗ Thị Mộng Hoàng giải K.Khích môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
129 8/8 Nguyễn Khánh Tài giải K.Khích môn Toán 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
130 8/7 Trần Phan Bảo Trân giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
131 8/7 Hồ Ngọc Bảo Loan giải Nhì môn Ngữ văn 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
132 8/8 Thân Hải Nhật Minh giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
133 8/8 Trần Đạt giải K.Khích môn Ngữ văn 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
134 8/8 Nguyễn Uyên Phương giải Nhì môn Ngữ văn 8 Kỳ thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
135 9/8 Võ Thị Kim Oanh giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
136 9/8 Võ Duy Lộc giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
137 9/6 Lê Minh Tuấn giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
138 9/8 Võ Văn Khánh giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
139 9/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
140 9/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
141 9/6 Lê Đức Anh giải Nhất Kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Quận
142 9/6 Đỗ Nguyên Chương giải Nhì Kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Quận
143 9/6 Đào Thanh Tâm giải K.Khích Kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Quận
144 9/7 Nguyễn Viết Gia Khải giải K.Khích cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Toàn quốc
145 9/6 Lê Đức Anh giải Nhất Kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Thành phố
146 9/6 Đỗ Nguyên Chương giải Nhì Kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh cấp Thành phố
147 9/6 Lê Minh Tuấn giải Ba Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố
148 9/8 Võ Thị Kim Oanh giải Ba Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố
149 9/8 Võ Duy Lộc giải Ba Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố
150 9/8 Lê Phan Hoài Uyên giải K.Khích Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố
151 9/8 Trần Thị Quỳnh Như giải K.Khích Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố
152 9/7 Nguyễn Viết Gia Khải giải Nhất cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Thành phố
153 9/8 Võ Thị Phương Trà giải K.Khích môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
154 9/4 Phan Ngọc Phước giải K.Khích môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
155 9/8 Lê Phạm Hoài Uyên giải K.Khích môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
156 9/3 Phạm Văn Sang giải K.Khích môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
157 9/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải Ba môn Toán Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
158 9/7 Trần Duy Hưng giải K.Khích môn Vật lý Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
159 9/6 Đỗ Đức Quyền giải K.Khích môn Vật lý Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
160 9/6 Ngô Quỳnh Châu giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
161 9/8 Nguyễn Tấn Sang giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
162 9/6 Trần Minh Toàn giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
163 9/6 Trần Ngọc Trân giải Ba môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
164 9/8 Nguyễn Ái Châu giải Ba môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
165 9/2 Trần Ngọc Minh Châu giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
166 9/1 Lưu Thị Khánh Linh giải K.Khích môn Sinh học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
167 9/7 Nguyễn Thanh Tuyết Ngân giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
168 9/7 Nguyễn Thị Vân Khánh giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
169 9/7 Nguyễn Thị Thùy Ngọc giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
170 9/7 Trương Khánh Vy giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
171 9/2 Ngô Thị Thùy Linh giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
172 9/8 Nguyễn Ngọc Hưng giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
173 9/7 Nguyễn Lê Quốc Tuấn giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
174 9/5 Phan Thiện Long giải K.Khích môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
175 9/2 Nguyễn Quốc Long giải K.Khích môn Địa lý Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
176 9/8 Thái Thị Thu Loan giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
177 9/8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
178 9/6 Lê Đức Anh giải Nhất môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
179 9/6 Lê Minh Tuấn giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
180 9/6 Đào Thanh Tâm giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
181 9/8 Võ Thị Kim Oanh giải Ba môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
182 9/8 Võ Duy Lộc giải K.Khích môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
183 9/6 Lê Minh Tuấn giải K.Khích môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
184 9/8 Võ Văn Khánh giải Ba môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
185 9/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải Ba môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
186 9/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhì môn Tin học Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố
187 9/8 Võ Thị Kim Oanh giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
188 9/8 Võ Duy Lộc giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
189 9/6 Lê Minh Tuấn giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
190 9/8 Võ Văn Khánh giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
191 9/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố
192 9/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Thành phố