You are here:: Home
 
 

Danh sách học sinh đạt giải năm học 2013-2014

Danh sách học sinh Trường THCS Chu Văn An đạt giải cấp Toàn quốc, Thành phố, Quân, Trường năm học 2013-2014

STT LOP HO TEN Thành tích
1 9/6 Phan Dương Bảo Ngọc Đạt giải K.Khích cuộc thi Tiếng Anh trên mạng internet cấp Toàn quốc
2 9/6 Bùi Hoàng Minh Anh Đạt giải K.Khích cuộc thi Tiếng Anh trên mạng internet cấp Toàn quốc
3 9/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Đạt giải Ba môn Giải toán trên máy tính Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Thành phố
4 9/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Đạt giải Ba môn Giải toán trên máy tính Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Thành phố
5 9/8 Ngô Quang Hiếu Đạt giải K.Khích môn Giải toán trên máy tính Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Thành phố
6 9/8 Trần Tuấn Anh Đạt giải K.Khích môn Giải toán trên máy tính Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Thành phố
7 9/8 Nguyễn Thái Quốc Long Đạt giải K.Khích môn Giải toán trên máy tính Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Thành phố
8 9/8 Trần Tuấn Anh Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
9 9/8 Ngô Quang Hiếu Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
10 9/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
11 9/8 Nguyễn Thái Quốc Long Đạt giải K.Khích môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
12 9/8 Phạm Văn Phú Thịnh Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
13 9/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn Đạt giải Nhì môn Toán Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
14 9/8 Trương Thị Nhật Hạ Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
15 9/4 Trương Văn Phước Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
16 9/7 Ngô Minh Tài Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
17 9/4 Nguyễn Châu Trân Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
18 9/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
19 9/7 Nguyễn Thảo Vy Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
20 9/6 Bùi Hoàng Minh Anh Đạt giải Nhì môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
21 9/8 Hồ Thị Mỹ Dung Đạt giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
22 9/6 Phan Dương Bảo Ngọc Đạt giải Nhì môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
23 9/8 Phan Tấn Thông Đạt giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
24 9/6 Nguyễn Khánh Vy Đạt giải Nhì môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
25 9/4 Trương Như Ý Đạt giải K.Khích môn Tiếng anh Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
26 9/5 Ngô Đình Đạt giải Ba môn Vật lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
27 9/8 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Đạt giải K.Khích môn Vật lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
28 9/2 Huỳnh Đình Trung Đạt giải K.Khích môn Vật lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
29 9/8 Trần Tuấn Anh Đạt giải Ba môn Tin học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
30 9/8 Ngô Quang Hiếu Đạt giải K.Khích môn Tin học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
31 9/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
32 9/8 Phạm Văn Phú Thịnh Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
33 9/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Đạt giải Nhì môn Tin học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
34 9/8 Đỗ Văn Thành Lễ Đạt giải K.Khích môn Hóa học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
35 9/8 Huỳnh Bá Nhân Đạt giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
36 9/8 Dương Nguyễn Quỳnh Nhi Đạt giải Ba môn Hóa học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
37 9/4 Thân Khoa Phong Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
38 9/8 Phan Trọng Tin Đạt giải Ba môn Hóa học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
39 9/8 Nguyễn Đặng Nhật Hạ Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
40 9/8 Nguyễn Thị Nhật Thy Đạt giải K.Khích môn Sinh học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
41 9/5 Nguyễn Thị Lệ Trinh Đạt giải Nhì môn Sinh học Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
42 9/1 Nguyễn Thị Trâm Anh Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
43 9/6 Hà Thị Diệu Bình Đạt giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
44 9/3 Nguyễn Thị Tú Duyên Đạt giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
45 9/3 Đặng Thùy Linh Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
46 9/6 Lê Trần Diễm Phúc Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
47 9/3 Nguyễn Hoài Thương Đạt giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
48 9/3 Võ Thị Thu Đạt giải Ba môn Địa lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
49 9/3 Trần Lê Diệu Hoa Đạt giải K.Khích môn Địa lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
50 9/3 Hoàng Bảo Ngân Đạt giải K.Khích môn Địa lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
51 9/7 Phan Y Phụng Đạt giải K.Khích môn Địa lý Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố
52 9/3 Trần Lê Diệu Hoa Đạt giải Ba Sản phẩm sáng tạo Hội thi STKHKT cấp Thành phố
53 9/3 Võ Thị Thu Đạt giải Ba Sản phẩm sáng tạo Hội thi STKHKT cấp Thành phố
54 9/3 Nguyễn Hoài Thương Đạt giải Ba Sản phẩm sáng tạo Hội thi STKHKT cấp Thành phố
55 9/8 Ngô Quang Hiếu Đạt giải Ba Cuộc thi giải toán qua mạng internet cấp Thành phố
56 9/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Đạt giải K.Khích Cuộc thi giải toán qua mạng internet cấp Thành phố
57 9/8 Phạm Văn Phú Thịnh Đạt giải K.Khích Cuộc thi giải toán qua mạng internet cấp Thành phố
58 9/8 Nguyễn Thái Quốc Long Đạt giải K.Khích Cuộc thi giải toán qua mạng internet cấp Thành phố
59 9/6 Phan Dương Bảo Ngọc Đạt giải Nhì Cuộc thi Tiếng anh qua mạng internet cấp Thành phố
60 9/6 Nguyễn Khánh Vy Đạt giải Ba Cuộc thi Tiếng anh qua mạng internet cấp Thành phố
61 9/6 Bùi Hoàng Minh Anh Đạt giải Ba Cuộc thi Tiếng anh qua mạng internet cấp Thành phố
62 9/8 Phan Tấn Thông Đạt giải K.Khích Cuộc thi Tiếng anh qua mạng internet cấp Thành phố
63 8/7 Nguyễn Thị Vân Khánh giải Nhất môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
64 8/7 Nguyễn Thanh Tuyết Ngân giải Nhất môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
65 8/7 Trương Khánh Vy giải Nhì môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
66 8/7 Nguyễn Thị Thùy Ngọc giải Nhì môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
67 8/7 Phạm Huỳnh Nhân Tâm giải Nhì môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
68 8/7 Nguyễn Thị Vân Anh giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
69 8/7 Trương Hoàng Khả Hân giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
70 8/7 Đoàn Thị Kiều Oanh giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
71 8/4 Nguyễn Thị Thanh Hoa giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
72 8/7 Trần Thị Hồng Oanh giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
73 8/8 Huỳnh Thị Thu Thành giải Ba môn Ngữ văn 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
74 8/8 Võ Duy Lộc giải Nhì môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
75 8/8 Nguyễn Tấn Sang giải Nhì môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
76 8/8 Võ Thị Phương Trà giải Nhì môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
77 8/8 Võ Văn Khánh giải Ba môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
78 8/8 Lê Bình Phương Nguyên giải Ba môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
79 8/8 Võ Thị Kim Oanh giải Ba môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
80 8/5 Trần Lê Minh Quân giải K.Khích môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
81 8/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải K.Khích môn Toán 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
82 8/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
83 8/8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
84 8/6 Đỗ Đức Quyền giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
85 8/6 Lê Minh Tuấn giải Nhất môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
86 8/6 Lê Đức Anh giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
87 8/6 Nguyễn Trần Bảo Long giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
88 8/6 Đào Thanh Tâm giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
89 8/6 Nguyễn Thị Nhật Ngân giải Nhì môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
90 8/6 Ngô Quỳnh Châu giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
91 8/6 Nguyễn Lê Bảo Hân giải Ba môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
92 8/6 Hứa Phương Linh giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
93 8/6 Nguyễn Thị Thanh Tâm giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
94 8/6 Trần Minh Toàn giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
95 8/6 Trần Ngọc Trân giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
96 8/6 Đoàn Ngọc Phúc giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
97 8/3 Trương Nguyên Thảo giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
98 8/2 Nguyễn Quốc Long giải Nhất môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
99 8/7 Nguyễn Lê Quốc Tuấn giải Nhì môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
100 8/5 Phan Thiện Long giải Nhì môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
101 8/7 Nguyễn Lê Quốc Anh giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
102 8/6 Nguyễn Thị Thanh Bình giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
103 8/7 Nguyễn Hoàng Thục Anh giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
104 8/8 Đào Quỳnh Liên giải Ba môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
105 8/4 Lê Châu Thanh Lam giải K.Khích môn Lịch sử 8 Kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
106 9/8 Trần Tuấn Anh giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
107 9/8 Trương Thị Nhật Hạ giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
108 9/8 Ngô Quang Hiếu giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
109 8/8 Võ Văn Khánh giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
110 9/8 Nguyễn Văn Hoài Linh giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
111 8/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
112 8/8 Võ Duy Lộc giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
113 8/8 Trần Thị Quỳnh Như giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
114 8/8 Võ Thị Kim Oanh giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
115 8/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
116 9/8 Phạm Văn Phú Thịnh giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
117 8/6 Trần Minh Toàn giải Ba Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
118 8/6 Lê Minh Tuấn giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
119 9/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn giải Nhất Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
120 9/8 Nguyễn Thị Thu Uyên giải Nhì Kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
121 7/7 Trịnh Bảo Ngân Đạt giải Ba môn Bơi 50m tự do cấp Quận
122 9/5 Nguyễn Thị Bảo Hân Đạt giải Ba môn Bơi ếch 50m cấp Quận
123 9/5 Nguyễn Thị Bảo Hân Đạt giải Nhất môn Bơi ếch 100m cấp Quận
124 7/7 Lê Hương Ly Đạt giải Ba môn Bóng bàn cấp Quận
125 7/5 Lê Nguyễn Khánh Huyền Đạt giải Nhì môn Cầu lông cấp Quận
126 6/8 Phạm Thị My My Đạt giải Ba môn Cầu lông cấp Quận
127 7/2 Nguyễn Văn Lâm Bảo Đạt giải Ba môn Cầu lông cấp Quận
128 9/7 Nguyễn Văn Lâm Đạt giải Nhất môn Cầu lông cấp Quận
129 9/6 Ngô Hiếu Đạt giải Nhất môn Đáì cầu cấp Quận
130 9/6 Tạ Minh Khiêm Đạt giải Nhì môn Đáì cầu cấp Quận
131 7/1 Trần Minh Hoàng Đạt giải Nhất môn Cờ vua cấp Quận
132 9/5 Nguyễn Thị Lệ Trinh Đạt giải Nhì môn Cờ vua cấp Quận
133 9/8 Lê Hồng Phúc Đạt giải Nhì môn Cờ vua cấp Quận
134 9/6 Ngô Hiếu Đạt giải Nhì môn Đáì cầu cấp Thành phố
135 7/1 Trần Minh Hoàng Đạt giải Ba môn Cờ vua cấp Thành phố
136 9/8 Lê Hồng Phúc Đạt giải Nhì môn Cờ vua cấp Thành phố
137 6/7 LÊ THỊ ĐĂNG PHÚC Học sinh Xuất sắc tiêu biểu khối lớp 6
138 7/7 LÊ HƯƠNG LY Học sinh Xuất sắc tiêu biểu khối lớp 7
139 8/7 PHAN HUỲNH NHÂN TÂM Học sinh Xuất sắc tiêu biểu khối lớp 8
140 9/8 TRƯƠNG THỊ NHẬT HẠ Học sinh Xuất sắc tiêu biểu khối lớp 9
141 6/7 PHẠM THỊ THANH AN Học sinh Xuất sắc phong trào khối lớp 6
142 7/8 NGUYỄN HẢI NHẬT MINH Học sinh Xuất sắc phong trào khối lớp 7
143 8/6 TRẦN MINH TOÀN Học sinh Xuất sắc phong trào khối lớp 8
144 9/6 PHAN DƯƠNG BẢO NGỌC Học sinh Xuất sắc phong trào khối lớp 9
145 6/6 Nguyễn Thanh An giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
146 6/7 Phạm Thị Thanh An giải Nhì môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
147 6/7 Lê Tất Chương giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
148 6/6 Phạm Cát Thùy Dung giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
149 6/6 Tạ Huy Hoàng giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
150 6/7 Đỗ Bích Huyền giải Nhất môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
151 6/7 Trần Nguyễn Hà My giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
152 6/7 Võ Minh Nhựt giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
153 6/7 Thái Phạm Như Oanh giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
154 6/7 Lê Thị Đăng Phúc giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
155 6/8 Nguyễn Viết Sáng giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
156 6/8 Nguyễn Thanh giải Ba môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
157 6/6 Nguyễn Thanh An giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
158 6/6 Nguyễn Đình Hưng giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
159 6/5 Nguyễn Đức Hiếu giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
160 6/6 Lê Gia Huy giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
161 6/6 Trần Phước Khánh giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
162 6/6 Lê Anh Tuấn Kiệt giải Nhất môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
163 6/6 Nguyễn Lý Nhật Nam giải Nhì môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
164 6/8 Phan Lê Anh Nguyên giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
165 6/5 Phan Thị Thảo Nguyên giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
166 6/6 Mai Đào Uyên Phương giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
167 6/5 Đoàn Thị Thục Quyên giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
168 6/5 Lý Diễm Quỳnh giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
169 6/6 Nguyễn Như Quỳnh giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
170 6/5 Trương Anh Thư giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
171 6/6 Trần Hoàng Thịnh giải Ba môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
172 6/5 Nguyễn Thị Tố Uyên giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
173 6/6 Trần Đình giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
174 6/5 Trần Hưng giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
175 6/8 Hồ Huỳnh Thùy Dương giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
176 6/8 Bùi Tiến Dũng giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
177 6/8 Vũ Thị Quỳnh Hương giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
178 6/8 Phan Văn Hưng giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
179 6/8 Nguyễn Tấn Khoa giải Nhì môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
180 6/6 Trần Đình Nguyên giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
181 6/5 Chu Văn Nhật giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
182 6/7 Lê Thị Đăng Phúc giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
183 6/8 Nguyễn Viết Sáng giải Nhì môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
184 6/8 Đặng Công Thanh giải K.Khích môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
185 6/8 Nguyễn Ngọc Thạch giải Nhất môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
186 6/8 Nguyễn Ngọc Huyền Trân giải Ba môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
187 6/8 Nguyễn Công Phương Anh giải Nhất môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
188 6/2 Bùi Tuấn Kha giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
189 6/7 Võ Minh Nhựt giải Nhất môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
190 6/5 Chu Văn Nhật giải Ba môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
191 6/5 Đoàn Thị Thục Quyên giải Ba môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
192 6/8 Nguyễn Viết Sáng giải Nhì môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
193 6/5 Nguyễn Cát Tường giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
194 6/5 Trần Duy Toàn giải K.Khích môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
195 7/8 Nguyễn Thị Lam Anh giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
196 7/3 Nguyễn Thị Lan Anh giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
197 7/8 Phạm Cát Thùy Chi giải Ba môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
198 7/7 Nguyễn Thi Diệu giải Nhì môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
199 7/8 Huỳnh Thị Xuân Đào giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
200 7/6 Huỳnh Thị Xuân Hương giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
201 7/8 Đỗ Thị mông Hoàng giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
202 7/6 Nguyễn Thanh Lực giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
203 7/8 Nguyễn Uyên Phương giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
204 7/8 Phan Nguyễn Quỳnh Thư giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
205 7/7 Hồ Thị Thu Thủy giải Ba môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
206 7/7 Trần Phan Bảo Trân giải K.Khích môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
207 7/6 Nguyễn Minh Anh giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
208 7/6 Nguyễn Quỳnh Anh giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
209 7/6 Đặng Thùy Dương giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
210 7/6 Đoàn Thị Diệu Hằng giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
211 7/6 Phạm Tấn Hoàng giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
212 7/6 Huỳnh Đức Anh Khoa giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
213 7/6 Phạm Công Minh giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
214 7/7 Trình Bảo Ngân giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
215 7/6 Trần Thanh Nhàn giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
216 7/6 Đặng Yến Nhi giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
217 7/6 Nguyễn Lê Anh Quân giải Nhì môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
218 7/6 Châu Hải Quỳnh giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
219 7/6 Bùi Quỳnh Khải Thư giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
220 7/6 Thái Hoài Thương giải Nhì môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
221 7/6 Phan Thị Bảo Thu giải Ba môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
222 7/8 Lê Minh Trâm giải K.Khích môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
223 7/8 Nguyễn Thị Lam Anh giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
224 7/8 Phạm Cát Thùy Chi giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
225 7/8 Huỳnh Thị Xuân Đào giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
226 7/6 Đoàn Thị Diệu Hằng giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
227 7/8 Đỗ Thị mông Hoàng giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
228 7/8 Phạm Văn Khôi giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
229 7/7 Lê Hương Ly giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
230 7/8 Trần Thị Tuyết Mai giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
231 7/8 Nguyễn Khánh Tài giải Nhất môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
232 7/8 Phan Nguyễn Quỳnh Thư giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
233 7/8 Lê Minh Trâm giải K. Khích môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
234 7/8 Đặng Thị Thuỳ Trinh giải Ba môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
235 7/6 Nguyễn Lê Quốc Anh giải Ba môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
236 7/2 Dương Văn Hiệu giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
237 7/7 Hồ Ngọc Bảo Loan giải Ba môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
238 7/5 Nguyễn Lê Quỳnh Như giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
239 7/7 Lê Thị Minh Nhất giải Nhì môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
240 7/6 Nguyễn Lê Anh Quân giải Nhì môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
241 7/2 Thân Thủy Tiên giải K.Khích môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
242 8/6 Ngô Quỳnh Châu giải K.Khích môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
243 8/8 Thái Thị Thu Loan giải Nhất môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
244 8/6 Lê Minh Tuấn giải Ba môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
245 8/6 Ngô Quỳnh Châu giải Nhì môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
246 8/8 Võ Duy Lộc giải K.Khích môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
247 8/8 Trần Thị Quỳnh Như giải K.Khích môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
248 8/8 Võ Thị Kim Oanh giải Nhì môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An
249 8/8 Nguyễn Tấn Sang giải Ba môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Chu Văn An