You are here:: Home
 
 

Lịch thi Học sinh giỏi giải Chu Văn An năm học 2013-2014

TRUỜNG THCS CHU VĂN AN

LỊCH THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI CHU VĂN AN - Năm học 2013-2014

 

Thời gian : Ngày 27/02/2014

Địa điểm : Trường THCS Chu Văn An

BUỔI

Môn thi

Thời gian làm bài

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian kết thúcSÁNG

NGỮ VĂN   6, 7

90 phút

7h15

8 h 45

 

VẬT LÝ   8

60 phút

8 h 15

9 h 15

 

TIẾNG ANH  6, 7

60 phút

9 h 00

10 h 00

 

HOÁ HỌC  8

60 phút

9 h 30

10 h 30

 

CHIỀU

TOÁN   6, 7

90 phút

13 h 30

15h 00

 

VẬT LÝ    6,7

60 phút

15 h 15

16 h 15

 

+ Lưu ý :        - Đề nghị học sinh theo dõi lịch thi , danh sách phòng thi để tham gia dự thi
đúng thời gian quy định.

- Học sinh đến dự thi theo môn đã đăng ký có mặt trước thời gian làm bài 20’.

- Sau khi phát đề thi, học sinh nào đến trễ xem như bỏ thi bộ môn đó.