You are here:: Home
 
 

Danh sách Học sinh đạt giải năm học : 2012-2013

Danh sách Học sinh Trường THCS Chu Văn An đạt giải năm học : 2012-2013

 

STT LOP HO TEN Đạt giải
001 6/7 Nguyễn Thị Diệu Giải Nhất Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
002 6/7 Lê Hương Ly Giải Nhất Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
003 6/6 Đoàn Thị Diệu Hằng Giải Nhất Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
004 6/8 Huỳnh Đức Hiếu Giải Nhất Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
005 6/8 Nguyễn Quang Thắng Giải Nhất Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
006 6/6 Nguyễn Minh Anh Giải Nhất Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
007 6/6 Thái Hoài Thương Giải Nhất Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
008 6/8 Phạm Cát Thùy Chi Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
009 6/7 Trình Bảo Ngân Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
010 6/7 Trần Phan Bảo Trân Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
011 6/8 Nguyễn Khánh Tài Giải Nhì Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
012 6/6 Phạm Tấn Hoàng Giải Nhì Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
013 6/6 Trần Thanh Nhàn Giải Nhì Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
014 6/5 Nguyễn Lê Quỳnh Như Giải Nhì Môn Vật lý lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
015 6/8 Huỳnh Thị Xuân Đào Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
016 6/6 Nguyễn Thanh Lực Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
017 6/7 Trần Ngọc Thanh Tuyền Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
018 6/8 Nguyễn Thị Lam Anh Giải Ba Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
019 6/6 Phan Thị Bảo Thu Giải Ba Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
020 6/8 Đặng Thị Thùy Trinh Giải Ba Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
021 6/6 Đoàn Thị Diệu Hằng Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
022 6/6 Nguyễn Lê Anh Quân Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
023 6/5 Lê Thu Giải Ba Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
024 7/8 Thái Thị Thu Loan Giải Nhất Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
025 7/6 Nguyễn Trần Bảo Long Giải Nhất Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
026 7/4 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
027 7/7 Nguyễn Thanh Tuyết Ngân Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
028 7/7 Trương Khánh Vy Giải Nhì Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
029 7/6 Đào Thanh Tâm Giải Nhì Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
030 7/6 Lê Đức Anh Giải Nhì Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
031 7/8 Võ Văn Khánh Giải Nhì Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
032 7/8 Thái Thị Thu Loan Giải Nhì Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
033 7/8 Lê Phạm Hoài Uyên Giải Nhì Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
034 7/6 Ngô Quỳnh Châu Giải Nhì Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
035 7/7 Trương Hoàng Khả Hân Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
036 7/7 Nguyễn Thị Vân Khánh Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
037 7/7 Nguyễn Thị Thùy Ngọc Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
038 7/8 Lê Đỗ Thiên Phúc Giải Ba Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
039 7/6 Ngô Quỳnh Châu Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
040 7/6 Nguyễn Thị Nhật Ngân Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
041 7/6 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
042 7/3 Trương Nguyên Thảo Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
043 7/6 Trần Ngọc Trân Giải Ba Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
044 7/8 Phùng Thị Thùy Linh Giải Ba Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
045 7/8 Trần Thị Quỳnh Như Giải Ba Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
046 7/8 Lê Đỗ Thiên Phúc Giải Ba Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
047 7/5 Trần Lê Minh Quân Giải Ba Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
048 7/8 Nguyễn Tấn Sang Giải Ba Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
049 7/6 Đào Thanh Tâm Giải Ba Môn Vật lý lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
050 8/8 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Giải Nhì Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
051 8/2 Huỳnh Đình Trung Giải Nhì Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
052 8/8 Trương Thị Nhật Hạ Giải Ba Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
053 8/8 Nguyễn Hữu Đức Huy Giải Ba Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
054 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải Ba Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
055 8/2 Chung Hiểu Nhi Giải Ba Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
056 8/8 Nguyễn Thái Quốc Long Giải Ba Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
057 8/8 Dương Nguyễn Quỳnh Nhi Giải Ba Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
058 8/4 Trương Văn Phước Giải Ba Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
059 8/8 Phạm Văn Phú Thịnh Giải Ba Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
060 8/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn Giải Ba Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
061 6/8 Nguyễn Thị Lam Anh Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
062 6/6 Huỳnh Thị Xuân Hương Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
063 6/7 Lê Thị Minh Nhất Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
064 6/7 Hồ Thị Thu Thủy Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
065 6/7 Phạm Đặng Phi Yến Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
066 6/8 Đỗ Thị Mộng Hoàng Giải K. Khích Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
067 6/8 Lê Minh Trâm Giải K. Khích Môn Toán lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
068 6/6 Đặng Thùy Dương Giải K. Khích Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
069 6/6 Huỳnh Thị Xuân Hương Giải K. Khích Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
070 6/6 Bùi Quỳnh Khải Thư Giải K. Khích Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
071 6/6 Phan Thị Bảo Thu Giải K. Khích Môn Tiếng anh lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
072 6/6 Nguyễn Lê Quốc Anh Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
073 6/2 Dương Văn Hiệu Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
074 6/7 Hồ Ngọc Bảo Loan Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
075 6/7 Lê Thị Minh Nhất Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
076 6/6 Nguyễn Lê Anh Quân Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
077 6/5 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo Giải K. Khích Môn Vật lí lớp 6 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
078 7/7 Nguyễn Thị Vân Anh Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
079 7/7 Phan Huỳnh Nhân Tâm Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
080 7/7 Võ Thị Kim Ngân Giải K. Khích Môn Ngữ văn lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
081 7/6 Nguyễn Lê Bảo Hân Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
082 7/6 Trần Nhật Hạ Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
083 7/8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
084 7/6 Hứa Phương Linh Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
085 7/6 Đoàn Ngọc Phúc Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
086 7/6 Đỗ Đức Quyền Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
087 7/6 Trần Minh Toàn Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
088 7/6 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
089 7/6 Lê Minh Tuấn Giải K.Khích Môn Tiếng anh lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
090 7/8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giải K.Khích Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
091 7/8 Võ Duy Lộc Giải K.Khích Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
092 7/8 Võ Thị Kim Oanh Giải K.Khích Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
093 7/8 Nguyễn Hữu Thuận Thắng Giải K.Khích Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
094 7/8 Võ Thị Phường Trà Giải K.Khích Môn Toán lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
095 7/8 Phùng Thị Thùy Linh Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
096 7/8 Thái Thị Thu Loan Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
097 7/8 Nguyễn Tấn Sang Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
098 7/6 Ngô Tường Vi Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
099 7/6 Lê Đức Anh Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 7 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
100 8/8 Ngô Quang Hiếu Giải K.Khích Môn Vật lí lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
101 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải K.Khích Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
102 8/6 Phan Dương Bảo Ngọc Giải K.Khích Môn Hóa học lớp 8 Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Giải Chu Văn An
103 9/2 Trần Minh Anh Giải Nhất Môn Cờ vua HKPĐ cấp Thành phố
104 8/7 Trần Huỳnh Như Tuyết Giải Nhì Môn Cầu lông HKPĐ cấp Thành phố
105 6/3 Trần Minh Hoàng Giải Ba Môn Cờ vua HKPĐ cấp Thành phố
106 8/6 Ngô Hiếu Giải Ba Môn Đá cầu HKPĐ cấp Thành phố
107 9/4 Nguyễn Trần Nhật Quang Giải Nhì Môn Bi sắt HKPĐ cấp Quận
108 8/6 Tống Phước Ngọc Trinh Giải Nhì Môn Bi sắt HKPĐ cấp Quận
109 9/2 Phạm Ngọc Thành Tài Giải Ba Môn Đẩy gậy HKPĐ cấp Quận
110 8/8 Ngô Quang Hiếu Giải B Hội thi vẽ cấp Quận
111 7/7 Phan Huỳnh Nhân Tâm Ban chỉ huy Liên đội tích cực
112 8/1 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Ban chỉ huy Liên đội tích cực
113 7/8 Đào Quỳnh Liên Giải K.Khích cuộc thi " Biển đảo - Tổí quốc em"
114 6/8 Đặng Thị Thùy Trinh Giải K.Khích cuộc thi " Biển đảo - Tổí quốc em"
115 8/8 Trương Thị Nhật Hạ Giải K.Khích cuộc thi " Biển đảo - Tổí quốc em"
116 6/7 Lê Hương Ly Danh hiệu Học sinh Xuất sắc Khối lớp 6
117 7/6 Ngô Quỳnh Châu Danh hiệu Học sinh Xuất sắc Khối lớp 7
118 8/8 Nguyễn Đặng Nhật Hạ Danh hiệu Học sinh Xuất sắc Khối lớp 8
119 9/5 Nguyễn Thi Phương Uyên Danh hiệu Học sinh Xuất sắc Khối lớp 9
120 8/6 Nguyễn Khánh Vy Giải Nhất môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
121 8/6 Bùi Hoàng Minh Anh Giải Nhất môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
122 8/6 Phan Dương Bảo Ngọc Giải Nhất môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
123 8/8 Phan Tấn Thông Giải Nhì môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
124 8/4 Trương Như Ý Giải Nhì môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
125 8/8 Hồ Thị Mỹ Dung Giải Nhì môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
126 8/8 Phan Phụng Đức Minh Giải Ba môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
127 8/8 Nguyễn Đặng Nhật Hạ Giải Ba môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
128 8/8 Đỗ Văn Thành Lễ Giải Ba môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
129 8/8 Hà Thanh Uyên Giải Ba môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
130 8/6 Lê Nguyễn Hân Hân Giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
131 8/6 Nguyễn Hoàng Thy Ngân Giải K.Khích môn Tiếng Anh 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
132 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải Nhất môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
133 8/8 Nguyễn Thái Quốc Long Giải Nhì môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
134 8/8 Phạm Văn Phú Thịnh Giải Nhì môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
135 8/8 Ngô Quang Hiếu Giải Nhì môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
136 8/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn Giải Ba môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
137 8/8 Trần Tuấn Anh Giải Ba môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
138 8/8 Huỳnh Bá Nhân Giải Ba môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
139 8/8 Hồ Quốc Hưng Giải Ba môn Toán 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
140 8/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Giải Nhất môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
141 8/8 Trương Thị Nhật Hạ Giải Nhất môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
142 8/7 Nguyễn Thảo Vy Giải Nhì môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
143 8/4 Trương Văn Phước Giải Nhì môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
144 8/7 Ngô Minh Tài Giải Nhì môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
145 8/4 Nguyễn Châu Trân Giải Ba môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
146 8/4 Đào Ngọc Hoàng Vy Giải Ba môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
147 8/8 Nguyễn Thị Nhật Thy Giải K.Khích môn Ngữ văn 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
148 8/3 Nguyễn Hoài Thương Giải Nhất môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
149 8/3 Đặng Thùy Linh Giải Nhì môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
150 8/1 Nguyễn Thị Trâm Anh Giải Nhì môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
151 8/3 Nguyễn Thị Tú Duyên Giải Nhì môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
152 8/1 Đào Như Bích Giải Ba môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
153 8/3 Hoàng Thị Tú Trinh Giải Ba môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
154 8/2 Lê Lữ Thanh Giải Ba môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
155 8/3 Lê Thanh Nghi Giải Ba môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
156 8/3 Nguyễn Trần Như Ý Giải K.Khích môn Lịch sử 8 kỳì thi Học sinh Giỏi Nguyễn Hiền
157 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Ba môn Hùng biện Tiếng Anh cấp Quận
158 9/6 Nguyễn Tiểu Ngọc Giải Ba môn Hùng biện Tiếng Anh cấp Quận
159 8/8 Trần Tuấn Anh Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
160 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
161 8/8 Phạm Văn Phú Thịnh Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
162 9/5 Trương Tiến Nhật Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
163 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
164 9/1 Nguyễn Đình Phong Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
165 8/8 Trương Thị Nhật Hạ Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
166 8/8 Ngô Quang Hiếu Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
167 8/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
168 8/8 Nguyễn Hữu Đức Huy Giải Ba kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
169 8/8 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Giải Ba kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
170 8/8 Phan Trọng Tin Giải Ba kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
171 8/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn Giải Ba kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
172 8/8 Nguyễn Đặng Nhật Hạ Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
173 8/8 Nguyễn Thịnh Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ cấp Quận
174 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Ba kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet Cấp Thành Phố
175 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải Ba kỳ thi Olympic Toán lớp 8 trên mạng Internet Cấp T.Phố
176 9/3 Nguyễn Trần Nhật Hiệp Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
177 9/1 Lương Chí Hiếu Giải Nhì môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
178 9/1 Nguyễn Quốc Hưng Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
179 9/7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giải K.Khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
180 9/6 Trần Thị Nhã Phương Giải K.Khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
181 9/7 Hoàng Dương Thúy Quỳnh Giải Nhì môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
182 9/2 Tôn Nữ Minh Trâm Giải K.Khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
183 9/7 Ngô Quang Anh Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
184 9/3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
185 9/3 Hoàng Thị Như Quỳnh Giải Nhì môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
186 9/3 Nguyễn Anh Tài Giải Ba môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
187 9/3 Nguyễn Thị Thùy Trâm Giải Nhất môn Lịch sử kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
188 9/7 Hoàng Như Ngọc Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
189 9/6 Võ Thị Bảo Ngọc Giải K.Khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
190 9/4 Nguyễn Thị Thanh Phương Giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
191 9/6 Huỳnh Thị Minh Tâm Giải K.Khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
192 9/4 Phan Thị Thanh Tâm Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
193 9/1 Doãn Thị Thùy Dương Giải K.Khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
194 9/2 Hồ Thị Thu Giải K.Khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
195 9/5 Nguyễn Minh Huyền Giải K.Khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
196 9/2 Đinh Thị Như Mai Giải K.Khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
197 9/1 Trần Thị Diễm Thanh Giải K.Khích môn Sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
198 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
199 9/6 Nguyễn Tiểu Ngọc Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
200 9/5 Trần Thị Quỳnh Như Giải K.Khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
201 9/5 Nguyễn Thị Phương Uyên Giải Ba môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
202 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
203 9/5 Trương Tiến Nhật Giải Nhì môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
204 9/7 Võ Thị Bích Ngọc Giải K.Khích môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
205 9/7 Lê Phương Khánh Thi Giải Ba môn Vật lý kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
206 9/5 Nguyễn Duy Nguyên Giải Ba môn Giải toán trên MTCTï kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
207 9/7 Võ Thị Bích Ngọc Giải Ba môn Giải toán trên MTCTï kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
208 9/7 Quách Bá Lâm Giải K.Khích môn Giải toán trên MTCTï kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
209 9/6 Nguyễn Hữu Vinh Giải K.Khích môn Giải toán trên MTCTï kỳ thi chọn học sinh giỏi Cấp Thành Phố
210 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải Ba kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet Cấp Thành Phố
211 9/7 Lê Hồng Phúc Giải K.Khích kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet Cấp Thành Phố
212 8/8 Nguyễn Thị Thu Uyên Giải Ba kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
213 8/8 Nguyễn Đình Anh Tuấn Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
214 9/1 Nguyễn Đình Phong Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
215 8/8 Trần Tuấn Anh Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
216 8/8 Ngô Quang Hiếu Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
217 8/8 Nguyễn Văn Hoài Linh Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố
218 9/5 Phan Thanh Bảo Châu Giải K.Khích kỳ thi Tin học trẻ Cấp Thành Phố