You are here:: Tin Tức Hoạt Động Kết quả kỳ thi Olympic Tiếng anh trên mạng internet cấp trường ngày 26/12/2010
 
 

Kết quả kỳ thi Olympic Tiếng anh trên mạng internet cấp trường ngày 26/12/2010

Danh sách học sinh vượt qua vòng thi cấp trường kỳ thi Olympic tiếng anh trên mạng Internet ngày 26/12/2010

Những học sinh có số điểm vòng thi cấp trường trên 230 điểm trở lên, tiếp tục tham gia thi các vòng 16, 17, 18, 19 để đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp Quận ( vòng thứ 20) , dự kiến tổ chức vào ngày 12/02/2011

TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANKẾT QUẢ VÒNG THI 15 KỲ THI OLYMPIC TIÊNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010-2011Ngày thi : 26/12/2010STT Lớp ID Họ và tên Điểm Thời gian Ghi chú
1 9/3 68950672 đồng mạnh trường [Kết quả] 300 3 phút 58 giây 2
2 8/1 71968891 phan van hau [Kết quả] 300 7 phút 58 giây 1
3 8/1 68971862 hoang my nhung [Kết quả] 300 8 phút 5 giây 1
4 9/8 70780394 tang ha minh thi [Kết quả] 290 5 phút 50 giây 1
5 8/2 68837600 truong quang nhat [Kết quả] 290 6 phút 28 giây 4
6 6/6 69268931 lê văn trung [Kết quả] 290 7 phút 12 giây 1
7 9/6 68884055 Đỗ Hải [Kết quả] 290 9 phút 7 giây 1
8 9/4 69063390 Võ Nguyễn Minh Thư [Kết quả] 280 6 phút 3 giây 1
9 9/8 71646739 Trần Minh Đức [Kết quả] 280 6 phút 44 giây 1
10 9/8 70811669 Đặng Thị Mỹ Duyên [Kết quả] 260 11 phút 2 giây 2
11 9/4 71774350 nguyen thi minh dung [Kết quả] 260 11 phút 52 giây 2
12 6/6 72047225 le Nguyen Han Han [Kết quả] 250 6 phút 15 giây 1
13 6/6 71835919 Le Tran Diem Phuc [Kết quả] 250 7 phút 12 giây 1
14 6/6 68788448 nguyễn lê toàn linh [Kết quả] 230 10 phút 38 giây 1
15 6/6 68788420 Le Do Van Quang [Kết quả] 210 13 phút 26 giây 1
16 8/1 69175034 trần công nguyễn tuấn [Kết quả] 200 11 phút 3 giây 1
17 8/3 71644864 tran ngoc hai [Kết quả] 190 4 phút 37 giây 2
18 8/8 68923598 nguyen nhu y [Kết quả] 190 4 phút 38 giây 3
19 8/8 68763316 ricksoul123(Duong Phu Thien Hy) [Kết quả] 190 5 phút 22 giây 1
20 8/7 68953631 le duong thanh ngoc [Kết quả] 190 8 phút 30 giây 1
21 7/5 69368891 do minh phong [Kết quả] 180 4 phút 42 giây 1
22 7/6 69577010 vo thi hoang nhi [Kết quả] 160 4 phút 27 giây 1
23 9/8 69269158 Phạm Nguyễn Khánh Thịnh [Kết quả] 120 7 phút 25 giây 2
Tổng hợp từ Trang Web WWW.OIE.GOONLINE.VN