You are here:: Thông Báo Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long
 
 

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhà trường sẽ tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm dưới cờ (vào sáng ngày 4/10/2010)với quy mô toàn trường

bao gồm các hoạt động như giới thiệu sách, kể chuyện lịch sử, nghe đọc bài "Chiếu dời đô" của vua Lý Công Uẩn...

 

Đề nghị tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh tham gia đông đủ và đúng giờ

 
 
 
 

Từ Điển

Album ảnh

Video Sự Kiện