You are here:: Tin Tức Hoạt Động Hội nghị CC-VC(Công chức-Viên chức)
 
 

Hội nghị CC-VC(Công chức-Viên chức)

Vào lúc 14 giờ, ngày 11 tháng 09 năm 2010, tại hội trường trường THCS Chu văn An đã diễn ra buổi Hội nghị CC-VC năm học 2010. Tại Hội nghị, nhà trường đã báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 với các thành tích nổi bật :

 

Trong năm học 2009-2010 : trường đạt danh hiệu Trường TT Xuất sắc; được công nhận là TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

Phong trào học sinh giỏi cấp TP : Xếp thứ Nhì toàn đoàn(Cấp TP)

Phong trào học sinh giỏi cấp Quận : Xếp thứ nhất toàn đoàn(Cấp Quận)

Phong trào TTTD : Xếp thứ 3 toàn Quận

Phong trào văn nghệ : 1 giải A tập thể học sinh cấp TP

Cũng tại hội nghị này, nhà trường đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011.