You are here:: Tin Tức Hoạt Động Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố, Quận, Chu Văn An - Năm học 2009 - 2010
 
 
TT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI MÔN CẤP
1 Dương Hoàng Vỹ 9/8 1 Giải toán trên máy tinh Thành phố
2 Phạm Quốc Trung 9/7 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
3 Nguyễn Hữu Anh Quốc 9/1 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
4 Đoàn Văn Phương 9/2 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
5 Nguyễn Phúc Toàn 9/8 3 Giải toán trên máy tinh Thành phố
6 Trần Việt Thảo Ly 9/8 KK Giải toán trên máy tinh Thành phố
7 Nguyễn Văn Chí Hưng 9 2 Toán Thành phố
8 Trần Việt Thảo Ly 9 2 Toán Thành phố
9 Nguyễn Phúc Toàn 9 KK Toán Thành phố
10 Dương Hoàng Vỹ 9 KK Toán Thành phố
11 Lê Thị Phương Dung 9 KK Hoá học Thành phố
12 Huỳnh Nguyễn Thành Nhân 9 KK Hoá học Thành phố
13 Hồ Thanh Tài 9 3 Hoá học Thành phố
14 Phạm Quốc Trung 9 1 Hoá học Thành phố
15 Lương Ngọc Thu Hiền 9 1 Vật lý Thành phố
16 Nguyễn Bích Ngọc 9 KK Vật lý Thành phố
17 Nguyễn Hữu Anh Quốc 9 1 Vật lý Thành phố
18 Huỳnh Thanh Trọng 9 3 Vật lý Thành phố
19 Lê Thị Mỹ Liên 9 KK Lịch sử Thành phố
20 Đoàn Thị Khánh Ly 9 1 Lịch sử Thành phố
21 Ngô Thị Tường Vy 9 1 Lịch sử Thành phố
22 Nguyễn Thị Diệu Hiền 9 2 Sinh học Thành phố
23 Ngô Văn Phương Thảo 9 3 Sinh học Thành phố
24 Đào Hữu Trung 9 3 Sinh học Thành phố
25 Đặng Thanh Vân 9 1 Sinh học Thành phố
26 Nguyễn Quốc Anh 9 2 Địa lý Thành phố
27 Huỳnh Viết Nhật Hải 9 3 Địa lý Thành phố
28 Lưu Anh Khoa 9 3 Địa lý Thành phố
29 Hồ Thị Quỳnh Mai 9 KK Địa lý Thành phố
30 Phạm Thị Thuý An 9 1 Ngữ văn Thành phố
31 Tôn Nữ Quỳnh Hảo 9 3 Ngữ văn Thành phố
32 Ngô Thị Yến Nhi 9 3 Ngữ văn Thành phố
33 Phạm Đan Thi 9 KK Ngữ văn Thành phố
34 Đỗ Phương Trang 9 KK Ngữ văn Thành phố
35 Nguyễn Mỹ Dung 9 3 Tiếng anh Thành phố
36 Bùi Hoàng Lan 9 3 Tiếng anh Thành phố
37 Nguyễn Lâm Thuỳ Ngân 9 3 Tiếng anh Thành phố
38 Nguyễn Lê Minh Ngọc 9 3 Tiếng anh Thành phố
39 Lê Hữu Bảo Nguyên 9 2 Tiếng anh Thành phố
40 Lê Thanh Ái Nhi 9 3 Tiếng anh Thành phố
41 Trần Minh Đức 8/8 1 Toán Quận
42 Tống Thị Thanh Trúc 8/8 2 Toán Quận
43 Trần Đức 8/8 3 Toán Quận
44 Nguyễn Thị Minh Hiền 8/8 3 Toán Quận
45 Trần Đỗ Thảo Hiền 8/8 3 Toán Quận
46 Phạm Nguyễn Khánh Thịnh 8/8 3 Toán Quận
47 Phạm Lê Khánh Linh 8/7 1 Ngữ văn Quận
48 Vũ Thị Mỹ Duyên 8/7 3 Ngữ văn Quận
49 Nguyễn Bảo Trâm 8/4 3 Ngữ văn Quận
50 Hoàng Hà My 8/7 KK Ngữ văn Quận
51 Phan Thị Diệu Thảo 8/7 KK Ngữ văn Quận
52 Lê Hồng Vân 8/7 KK Ngữ văn Quận
53 Hồ Trí Thiện 8/8 2 Tiếng anh Quận
54 Hà Phúc Bảo Châu 8/6 2 Tiếng anh Quận
55 Võ Nguyễn Minh Thư 8/4 2 Tiếng anh Quận
56 Nguyễn Phan Minh Ngọc 8/7 2 Tiếng anh Quận
57 Tăng Hà Minh Thi 8/8 3 Tiếng anh Quận
58 Tạ Thanh Nhàn 8/6 3 Tiếng anh Quận
59 Ngô Thượng Quốc 8/1 KK Tiếng anh Quận
60 Đồng Mạnh Trường 8/3 KK Tiếng anh Quận
61 Đỗ Hải 8/6 KK Tin học Quận
62 Nguyễn Tấn Nam 8/4 KK Tin học Quận
63 Ngô Thượng Quốc 8/1 KK Tin học Quận
64 Nguyễn Tấn Nam 8/4 2 Vật Lý 8 Giải CVA
65 Trần Đỗ Thảo Hiền 8/8 2 Vật Lý 8 Giải CVA
66 Võ Thị Thanh Tuyền 8/3 KK Vật Lý 8 Giải CVA
67 Phạm Tiến Đạt 8/1 1 Hoá học 8 Giải CVA
68 Tống Thị Thanh Trúc 8/8 3 Hoá học 8 Giải CVA
69 Nguyễn Minh Thư 8/3 KK Hoá học 8 Giải CVA
70 Trần Lý Cường 8/3 KK Hoá học 8 Giải CVA
71 Võ Nguyễn Đức Trí 8/8 KK Hoá học 8 Giải CVA
72 Trương Hoàng 8/5 KK Hoá học 8 Giải CVA
73 Nguyễn Lê Nhất 8/8 KK Hoá học 8 Giải CVA
74 Nguyễn Phạm Trâm Anh 8/4 KK Hoá học 8 Giải CVA
75 Phạm Thế 7/2 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
76 Ngô Diên Đăng Minh 7/2 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
77 Trần  Bảo Nhi 7/7 2 Ngữ văn 7 Giải CVA
78 Trần Thị Phương Uyên 7/7 3 Ngữ văn 7 Giải CVA
79 Nguyễn Bá Chiêu Hoàng 7/6 3 Ngữ văn 7 Giải CVA
80 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 7/6 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
81 Lê Thị Aïnh Linh 7/6 3 Ngữ văn 7 Giải CVA
82 Hồ Thị Thuỳ Trang 7/8 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
83 Trương Thị Diệu Ngọc 7/8 3 Ngữ văn 7 Giải CVA
84 Nguyễn Hoài Thương 7/5 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
85 Nguyễn Đình Thịnh 7/5 KK Ngữ văn 7 Giải CVA
86 Trần  Bảo Nhi 7/7 KK Tiếng anh 7 Giải CVA
87 Nguyễn Bá Chiêu Hoàng 7/6 KK Tiếng anh 7 Giải CVA
88 Ngô Hoàng 7/6 1 Tiếng anh 7 Giải CVA
89 Lê Bảo Lam Ngọc 7/6 KK Tiếng anh 7 Giải CVA
90 Lê Thị Aïnh Linh 7/6 2 Tiếng anh 7 Giải CVA
91 Hà Bảo Trâm 7/6 3 Tiếng anh 7 Giải CVA
92 Phùng Thị Thanh Tâm 7/8 3 Tiếng anh 7 Giải CVA
93 Lê Thị Thiên Thảo 7/3 1 Toán 7 Giải CVA
94 Trần  Bảo Nhi 7/7 KK Toán 7 Giải CVA
95 Lê Dương Thanh Ngọc 7/7 3 Toán 7 Giải CVA
96 Võ Thị Ngọc Thanh 7/6 KK Toán 7 Giải CVA
97 Nguỵ Lê Thương 7/8 3 Toán 7 Giải CVA
98 Trương Thị Diệu Ngọc 7/8 2 Toán 7 Giải CVA
99 Phùng Thị Thanh Tâm 7/8 3 Toán 7 Giải CVA
100 Dương Phú Thiện Hy 7/8 3 Toán 7 Giải CVA
101 Nguyễn Trần Thanh Nghĩa 7/8 2 Toán 7 Giải CVA
102 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 7/8 3 Toán 7 Giải CVA
103 Phan Văn Hậu 7/1 3 Toán 7 Giải CVA
104 Nguyễn Thị Minh Tâm 7/5 2 Toán 7 Giải CVA
105 Nguyễn Duy 7/5 KK Toán 7 Giải CVA
106 Trương Quang Nhật 7/2 KK Vật Lý 7 Giải CVA
107 Nguyễn Phước 7/2 KK Vật Lý 7 Giải CVA
108 Nguyễn Hữu Thuận 7/4 3 Vật Lý 7 Giải CVA
109 Nguyễn Thanh Nhật Hương 7/4 KK Vật Lý 7 Giải CVA
110 Nguyễn Thị Khánh Linh 7/4 2 Vật Lý 7 Giải CVA
111 Võ Thị Ngọc Thanh 7/6 1 Vật Lý 7 Giải CVA
112 Phạm Văn Quang 7/8 KK Vật Lý 7 Giải CVA
113 Dương Phú Thiện Hy 7/8 2 Vật Lý 7 Giải CVA
114 Nguyễn Trần Thanh Nghĩa 7/8 2 Vật Lý 7 Giải CVA
115 Nguyễn Thị Thanh Huyền 6/7 KK Ngữ văn 6 Giải CVA
116 Đoàn Duy Phong 6/7 KK Ngữ văn 6 Giải CVA
117 Phạm Hà lan Thi 6/3 3 Ngữ văn 6 Giải CVA
118 Võ Thị Hoàng Nhi 6/6 3 Ngữ văn 6 Giải CVA
119 Nguyễn Tiểu Ngọc 6/6 3 Ngữ văn 6 Giải CVA
120 Võ Thị Bảo Ngọc 6/6 1 Ngữ văn 6 Giải CVA
121 Phan Thị Thanh Tâm 6/4 KK Ngữ văn 6 Giải CVA
122 Nguyễn Thị Thuỳ Nhiên 6/1 2 Ngữ văn 6 Giải CVA
123 Nguyễn Lê Anh Thư 6/6 3 Ngữ văn 6 Giải CVA
124 Đinh Duy Khanh 6/6 KK Ngữ văn 6 Giải CVA
125 Nguyễn Mai Aïi Linh 6/5 3 Tiếng anh 6 Giải CVA
126 Đỗ Minh Phong 6/5 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
127 Phan Thanh Bảo Châu 6/5 2 Tiếng anh 6 Giải CVA
128 Nguyễn Minh Toàn 6/5 3 Tiếng anh 6 Giải CVA
129 Nguyễn Duy Nguyên 6/5 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
130 Nguyễn Đức Đạo 6/5 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
131 Nguyễn Thị Phương Uyên 6/5 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
132 Nguyễn Ngọc Trâm Khuê 6/5 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
133 Trương Hoàng Minh Châu 6/1 KK Tiếng anh 6 Giải CVA
134 Nguyễn Ngọc Phước 6/5 3 Tiếng anh 6 Giải CVA
135 Quách Bá Lâm 6/7 3 Toán 6 Giải CVA
136 Lê Hồng Phúc 6/7 1 Toán 6 Giải CVA
137 Võ Thị Bích Ngọc 6/7 KK Toán 6 Giải CVA
138 Phạm Ngọc Hà Thương 6/7 KK Toán 6 Giải CVA
139 Nguyễn Trần Nhật Hiệp 6/3 3 Toán 6 Giải CVA
140 Phan Thanh Bảo Châu 6/5 2 Toán 6 Giải CVA
141 Đỗ Trọng 6/1 1 Vật lý 6 Giải CVA
142 Nguyễn Đình Phong 6/1 KK Vật lý 6 Giải CVA
143 Trần Minh Đức 8/8 Giải Nhì Môn Cờ vua cấp Quận
144 Phạm Quốc Trung 9/7 Giải Ba Môn Cờ vua cấp Quận
145 Trương Thanh Phong 7/2 Giải Ba Môn Đá cầu cấp Quận
146 Lê Nguyễn Thiên Thư 8/4 Giải Ba Môn Đá cầu cấp Quận
147 Đoàn Nguyên Duy 8/8 Giải Ba Môn Cầu lông cấp Quận
148 Mai Thị Thuý Hằng 8/7 Giải Ba Môn Cầu lông cấp Quận
149 Bùi Hoàng Lan 9/6 Giải Nhì Môn Bóng bàn cấp Quận
150 Lê Dương Quỳnh Hạ 9/7 Giải Nhất Môn Nhảy cao cấp Quận
151 Lê Dương Quỳnh Hạ 9/7 Giải Nhì Môn Nhảy xa cấp Quận
152 Đào Ngọc Quang 9/4 Giải Nhì Môn Điền kinh cấp Quận
153 Phạm Tấn Hiếu 9/6 Giải Ba Môn Bơi lội cấp Quận
154 Nguyễn Phan Minh Ngọc 8/7 Giải Ba Môn Bơi lội cấp Quận
155 Nguyễn Phan Minh Ngọc 8/7 Giải Ba Môn Bơi lội 50m cấp Quận
156 Nguyễn Thị Ngọc Aïnh 8/7 Giải Ba Môn Bơi lội 100m cấp Quận
157 Phạm Tấn Hiển 6/5 Giải Ba Môn Bơi lội cấp Quận
158 Trương Phan Minh Trang 8/1 Giải B Môn Mỹ Thuật Cấp Thành phố
159 Nguyễn Trương Xuân Nguyệt 9/6 Giải Khuyến khích Môn Mỹ Thuật Cấp Thành phố
160 Nguyễn Lê Sơn Trà 9/6 Giải A Văn nghệ cấp Thành phố
161 Nguyễn Trương Xuân Nguyệt 9/6 Giải A Văn nghệ cấp Thành phố
162 Khổng Thị Bích Hằng 9/6 Giải A Văn nghệ cấp Thành phố
TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANDANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ, QUẬN, TRƯỜNGTT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI MÔN CẤP
1 Dương Hoàng Vỹ 9/8 1 Giải toán trên máy tinh Thành phố
2 Phạm Quốc Trung 9/7 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
3 Nguyễn Hữu Anh Quốc 9/1 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
4 Đoàn Văn Phương 9/2 2 Giải toán trên máy tinh Thành phố
5 Nguyễn Phúc Toàn 9/8 3 Giải toán trên máy tinh Thành phố
6 Trần Việt Thảo Ly 9/8 KK Giải toán trên máy tinh Thành phố
7 Nguyễn Văn Chí Hưng 9 2 Toán Thành phố
8 Trần Việt Thảo Ly 9 2 Toán Thành phố
9 Nguyễn Phúc Toàn 9 KK Toán Thành phố
10 Dương Hoàng Vỹ 9 KK Toán Thành phố
11 Lê Thị Phương Dung 9 KK Hoá học Thành phố
12 Huỳnh Nguyễn Thành Nhân 9 KK Hoá học Thành phố
13 Hồ Thanh Tài 9 3 Hoá học Thành phố
14 Phạm Quốc Trung 9 1 Hoá học Thành phố
15 Lương Ngọc Thu Hiền 9 1 Vật lý Thành phố
16 Nguyễn Bích Ngọc 9 KK Vật lý Thành phố
17 Nguyễn Hữu Anh Quốc 9 1 Vật lý Thành phố
18 Huỳnh Thanh Trọng 9 3 Vật lý Thành phố
19 Lê Thị Mỹ Liên 9 KK Lịch sử Thành phố
20 Đoàn Thị Khánh Ly 9 1 Lịch sử Thành phố
21 Ngô Thị Tường Vy 9 1 Lịch sử Thành phố
22 Nguyễn Thị Diệu Hiền 9 2 Sinh học Thành phố
23 Ngô Văn Phương Thảo 9 3 Sinh học Thành phố
24 Đào Hữu Trung 9 3 Sinh học Thành phố
25 Đặng Thanh Vân 9 1 Sinh học Thành phố
26 Nguyễn Quốc Anh 9 2 Địa lý Thành phố
27 Huỳnh Viết Nhật Hải 9 3 Địa lý Thành phố
28 Lưu Anh Khoa 9 3 Địa lý Thành phố
29 Hồ Thị Quỳnh Mai 9 KK Địa lý Thành phố
30 Phạm Thị Thuý An 9 1 Ngữ văn Thành phố
31 Tôn Nữ Quỳnh Hảo 9 3 Ngữ văn Thành phố
32 Ngô Thị Yến Nhi 9 3 Ngữ văn Thành phố
33 Phạm Đan Thi 9 KK Ngữ văn Thành phố
34 Đỗ Phương Trang 9 KK Ngữ văn Thành phố
35 Nguyễn Mỹ Dung 9 3 Tiếng anh Thành phố
36 Bùi Hoàng Lan 9 3 Tiếng anh Thành phố
37 Nguyễn Lâm Thuỳ Ngân 9 3 Tiếng anh Thành phố
38 Nguyễn Lê Minh Ngọc 9 3 Tiếng anh Thành phố
39 Lê Hữu Bảo Nguyên 9 2 Tiếng anh Thành phố
40 Lê Thanh Ái Nhi 9 3 Tiếng anh Thành phố
41 Trần Minh Đức 8/8 1 Toán Quận
42 Tống Thị Thanh Trúc 8/8 2 Toán Quận
43 Trần Đức 8/8 3 Toán Quận
44 Nguyễn Thị Minh Hiền 8/8 3 Toán Quận
45 Trần Đỗ Thảo Hiền 8/8 3 Toán Quận
46 Phạm Nguyễn Khánh Thịnh 8/8 3 Toán Quận
47 Phạm Lê Khánh Linh 8/7 1 Ngữ văn Quận
48 Vũ Thị Mỹ Duyên 8/7 3 Ngữ văn Quận
49 Nguyễn Bảo Trâm 8/4 3 Ngữ văn Quận
50 Hoàng Hà My 8/7 KK Ngữ văn Quận
51 Phan Thị Diệu Thảo 8/7 KK Ngữ văn Quận
52 Lê Hồng Vân 8/7 KK Ngữ văn Quận
53 Hồ Trí Thiện 8/8 2 Tiếng anh Quận
54 Hà Phúc Bảo Châu 8/6 2 Tiếng anh Quận
55 Võ Nguyễn Minh Thư 8/4 2 Tiếng anh Quận
56 Nguyễn Phan Minh Ngọc 8/7 2 Tiếng anh Quận
57 Tăng Hà Minh Thi 8/8 3 Tiếng anh Quận
58 Tạ Thanh Nhàn 8/6 3 Tiếng anh Quận
59 Ngô Thượng Quốc 8/1 KK Tiếng anh Quận
60 Đồng Mạnh Trường 8/3 KK Tiếng anh Quận
61 Đỗ Hải 8/6 KK Tin học Quận
62 Nguyễn Tấn Nam 8/4 KK Tin học Quận
63 Ngô Thượng Quốc 8/1 KK Tin học Quận
64 Nguyãùn Táún Nam 8/4 2 Váût Lyï 8 Giải CVA
65 Trần Đỗ Thảo Hiền 8/8 2 Váût Lyï 8 Giải CVA
66 Voî Thë Thanh Tuyãön 8/3 KK Váût Lyï 8 Giải CVA
67 Phaûm Tiãún Âaût 8/1 1 Hoaï hoüc 8 Giải CVA
68 Täúng Thë Thanh Truïc 8/8 3 Hoaï hoüc 8 Giải CVA
69 Nguyãùn Minh Thæ 8/3 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
70 Tráön Lyï Cæåìng 8/3 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
71 Voî Nguyãùn Âæïc Trê 8/8 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
72 Træång Hoaìng 8/5 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
73 Nguyãùn Lã Nháút 8/8 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
74 Nguyãùn Phaûm Trám Anh 8/4 KK Hoaï hoüc 8 Giải CVA
75 Phaûm Thãú Vuî 7/2 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
76 Ngä Diãn Âàng Minh 7/2 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
77 Tráön  Baío Nhi 7/7 2 Ngæî vàn 7 Giải CVA
78 Tráön Thë Phæång Uyãn 7/7 3 Ngæî vàn 7 Giải CVA
79 Nguyãùn Baï Chiãu Hoaìng 7/6 3 Ngæî vàn 7 Giải CVA
80 Nguyãùn Thë Ngoüc Thuyï 7/6 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
81 Lã Thë Aïnh Linh 7/6 3 Ngæî vàn 7 Giải CVA
82 Häö Thë Thuyì Trang 7/8 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
83 Træång Thë Diãûu Ngoüc 7/8 3 Ngæî vàn 7 Giải CVA
84 Nguyãùn Hoaìi Thæång 7/5 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
85 Nguyãùn Âçnh Thënh 7/5 KK Ngæî vàn 7 Giải CVA
86 Tráön  Baío Nhi 7/7 KK Tiãúng anh 7 Giải CVA
87 Nguyãùn Baï Chiãu Hoaìng 7/6 KK Tiãúng anh 7 Giải CVA
88 Ngä Hoaìng Haì 7/6 1 Tiãúng anh 7 Giải CVA
89 Lã Baío Lam Ngoüc 7/6 KK Tiãúng anh 7 Giải CVA
90 Lã Thë Aïnh Linh 7/6 2 Tiãúng anh 7 Giải CVA
91 Haì Baío Trám 7/6 3 Tiãúng anh 7 Giải CVA
92 Phuìng Thë Thanh Tám 7/8 3 Tiãúng anh 7 Giải CVA
93 Lã Thë Thiãn Thaío 7/3 1 Toaïn 7 Giải CVA
94 Tráön  Baío Nhi 7/7 KK Toaïn 7 Giải CVA
95 Lã Dæång Thanh Ngoüc 7/7 3 Toaïn 7 Giải CVA
96 Voî Thë Ngoüc Thanh 7/6 KK Toaïn 7 Giải CVA
97 Nguyñ Lã Thæång 7/8 3 Toaïn 7 Giải CVA
98 Træång Thë Diãûu Ngoüc 7/8 2 Toaïn 7 Giải CVA
99 Phuìng Thë Thanh Tám 7/8 3 Toaïn 7 Giải CVA
100 Dæång Phuï Thiãûn Hy 7/8 3 Toaïn 7 Giải CVA
101 Nguyãùn Tráön Thanh Nghéa 7/8 2 Toaïn 7 Giải CVA
102 Nguyãùn Hoaìng Phæång Thaío 7/8 3 Toaïn 7 Giải CVA
103 Phan Vàn Háûu 7/1 3 Toaïn 7 Giải CVA
104 Nguyãùn Thë Minh Tám 7/5 2 Toaïn 7 Giải CVA
105 Nguyãùn Duy Vuî 7/5 KK Toaïn 7 Giải CVA
106 Træång Quang Nháût 7/2 KK Váût Lyï 7 Giải CVA
107 Nguyãùn Phæåïc 7/2 KK Váût Lyï 7 Giải CVA
108 Nguyãùn Hæîu Thuáûn 7/4 3 Váût Lyï 7 Giải CVA
109 Nguyãùn Thanh Nháût Hæång 7/4 KK Váût Lyï 7 Giải CVA
110 Nguyãùn Thë Khaïnh Linh 7/4 2 Váût Lyï 7 Giải CVA
111 Voî Thë Ngoüc Thanh 7/6 1 Váût Lyï 7 Giải CVA
112 Phaûm Vàn Quang 7/8 KK Váût Lyï 7 Giải CVA
113 Dæång Phuï Thiãûn Hy 7/8 2 Váût Lyï 7 Giải CVA
114 Nguyãùn Tráön Thanh Nghéa 7/8 2 Váût Lyï 7 Giải CVA
115 Nguyãùn Thë Thanh Huyãön 6/7 KK Ngæî vàn 6 Giải CVA
116 Âoaìn Duy Phong 6/7 KK Ngæî vàn 6 Giải CVA
117 Phaûm Haì lan Thi 6/3 3 Ngæî vàn 6 Giải CVA
118 Voî Thë Hoaìng Nhi 6/6 3 Ngæî vàn 6 Giải CVA
119 Nguyãùn Tiãøu Ngoüc 6/6 3 Ngæî vàn 6 Giải CVA
120 Voî Thë Baío Ngoüc 6/6 1 Ngæî vàn 6 Giải CVA
121 Phan Thë Thanh Tám 6/4 KK Ngæî vàn 6 Giải CVA
122 Nguyãùn Thë Thuyì Nhiãn 6/1 2 Ngæî vàn 6 Giải CVA
123 Nguyãùn Lã Anh Thæ 6/6 3 Ngæî vàn 6 Giải CVA
124 Âinh Duy Khanh 6/6 KK Ngæî vàn 6 Giải CVA
125 Nguyãùn Mai Aïi Linh 6/5 3 Tiãúng anh 6 Giải CVA
126 Âäù Minh Phong 6/5 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
127 Phan Thanh Baío Cháu 6/5 2 Tiãúng anh 6 Giải CVA
128 Nguyãùn Minh Toaìn 6/5 3 Tiãúng anh 6 Giải CVA
129 Nguyãùn Duy Nguyãn 6/5 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
130 Nguyãùn Âæïc Âaûo 6/5 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
131 Nguyãùn Thë Phæång Uyãn 6/5 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
132 Nguyãùn Ngoüc Trám Khuã 6/5 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
133 Træång Hoaìng Minh Cháu 6/1 KK Tiãúng anh 6 Giải CVA
134 Nguyãùn Ngoüc Phæåïc 6/5 3 Tiãúng anh 6 Giải CVA
135 Quaïch Baï Lám 6/7 3 Toaïn 6 Giải CVA
136 Lã Häöng Phuïc 6/7 1 Toaïn 6 Giải CVA
137 Voî Thë Bêch Ngoüc 6/7 KK Toaïn 6 Giải CVA
138 Phaûm Ngoüc Haì Thæång 6/7 KK Toaïn 6 Giải CVA
139 Nguyãùn Tráön Nháût Hiãûp 6/3 3 Toaïn 6 Giải CVA
140 Phan Thanh Baío Cháu 6/5 2 Toaïn 6 Giải CVA
141 Âäù Troüng 6/1 1 Váût lyï 6 Giải CVA
142 Nguyãùn Âçnh Phong 6/1 KK Váût lyï 6 Giải CVA
143 Tráön Minh Âæïc 8/8 Giaíi Nhç Män Cåì vua cáúp Quáûn
144 Phaûm Quäúc Trung 9/7 Giaíi Ba Män Cåì vua cáúp Quáûn
145 Træång Thanh Phong 7/2 Giaíi Ba Män Âaï cáöu cáúp Quáûn
146 Lã Nguyãùn Thiãn Thæ 8/4 Giaíi Ba Män Âaï cáöu cáúp Quáûn
147 Âoaìn Nguyãn Duy 8/8 Giaíi Ba Män Cáöu läng cáúp Quáûn
148 Mai Thë Thuyï Hàòng 8/7 Giaíi Ba Män Cáöu läng cáúp Quáûn
149 Buìi Hoaìng Lan 9/6 Giaíi Nhç Män Boïng baìn cáúp Quáûn
150 Lã Dæång Quyình Haû 9/7 Giaíi Nháút Män Nhaíy cao cáúp Quáûn
151 Lã Dæång Quyình Haû 9/7 Giaíi Nhç Män Nhaíy xa cáúp Quáûn
152 Âaìo Ngoüc Quang 9/4 Giaíi Nhç Män Âiãön kinh cáúp Quáûn
153 Phaûm Táún Hiãúu 9/6 Giaíi Ba Män Båi läüi cáúp Quáûn
154 Nguyãùn Phan Minh Ngoüc 8/7 Giaíi Ba Män Båi läüi cáúp Quáûn
155 Nguyãùn Phan Minh Ngoüc 8/7 Giaíi Ba Män Båi läüi 50m cáúp Quáûn
156 Nguyãùn Thë Ngoüc Aïnh 8/7 Giaíi Ba Män Båi läüi 100m cáúp Quáûn
157 Phaûm Táún Hiãøn 6/5 Giaíi Ba Män Båi läüi cáúp Quáûn
158 Træång Phan Minh Trang 8/1 Giaíi B Män Myî Thuáût Cáúp Thaình phäú
159 Nguyãùn Træång Xuán Nguyãût 9/6 Giaíi Khuyãún khêch Män Myî Thuáût Cáúp Thaình phäú
160 Nguyãùn Lã Sån Traì 9/6 Giaíi A Vàn nghãû cáúp Thaình phäú
161 Nguyãùn Træång Xuán Nguyãût 9/6 Giaíi A Vàn nghãû cáúp Thaình phäú
162 Khäøng Thë Bêch Hàòng 9/6 Giaíi A Vàn nghãû cáúp Thaình phäú