Hội thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố.

     Năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học này trường THCS Chu Văn An có 51 em học sinh khối lớp 9 tham gia dự thi gồm các bộ môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học.

    Hàng năm, học sinh nhà trường dự thi luôn đạt thành tích cao và dẫn đầu cấp THCS quận Thanh Khê cả về số lượng và chất lượng giải. Thầy cô giáo nhà trường luôn tin tưởng và mong muốn các em học sinh lớp 9 năm học này dự thi đạt kết quả cao.

    Chúc các em bình tĩnh, tự tin và may mắn.

 
TT SBD Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh Địa điểm dự thi Phòng
thi
Môn
thi
1 0070 Trần Thu Huyền 9/8 24/10/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 3 VẬT LÝ
2 0155 Nguyễn Phú  Thăng 9/2 30/01/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 7 VẬT LÝ
3 0191 Đoàn Nguyên Minh Tuấn 9/8 15/04/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 9 VẬT LÝ
4 0228 Nguyễn Lê Minh Châu 9/7 13/02/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 10 HÓA HỌC
5 0243 Trần Quốc Đạt 9/8 09/01/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 11 HÓA HỌC
6 0248 Văn Hồ Phương 9/5 16/09/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 11 HÓA HỌC
7 0254 Nguyễn Châu Gia Hân 9/2 29/02/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 11 HÓA HỌC
8 0265 Hồ Thị Khánh Hòa 9/8 21/02/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 12 HÓA HỌC
9 0297 Võ Trần Quốc  Khánh 9/2 08/04/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 13 HÓA HỌC
10 0307 Nguyễn Thị Khánh Linh 9/8 26/12/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 13 HÓA HỌC
11 0383 Nguyễn Đức Tài 9/8 21/02/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 17 HÓA HỌC
12 0503 Phạm Nguyễn Minh Hằng 9/7 29/04/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 22 LỊCH SỬ
13 0507 Nguyễn Xuân Hòa 9/3 12/06/2004 Phú Yên THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 22 LỊCH SỬ
14 0529 Lê Duy  Lâm 9/5 09/09/2004 Gia Lai THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 23 LỊCH SỬ
15 0723 Võ Hoàng Huy 9/2 11/12/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 31 ĐỊA LÝ
16 0790 Hồ Thị Cẩm  Nhung 9/2 09/09/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 33 ĐỊA LÝ
17 0811 Võ Lê Nhật Quỳnh 9/2 01/12/2004 Đà Nẵng THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN 34 ĐỊA LÝ
18 0893 Phạm Duy Anh 9/3 16/07/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 1 TOÁN
19 1000 Phan Đăng  Khoa 9/8 10/01/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 5 TOÁN
20 1008 Phùng Hữu  Kiên 9/1 19/11/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 5 TOÁN
21 1042 Nguyễn Cao Xuân Nghĩa 9/8 07/11/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 7 TOÁN
22 1055 Nguyễn Văn Nhân 9/6 01/05/2004 Quảng Nam THPT TRẦN PHÚ 7 TOÁN
23 1057 Nguyễn Trương Thanh Nhật 9/8 10/04/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 7 TOÁN
24 1072 Trương Xuân Phúc 9/6 08/07/2004 Quảng Nam THPT TRẦN PHÚ 8 TOÁN
25 1173 Trần Đại Việt 9/8 19/07/2004 Quảng Ngãi THPT TRẦN PHÚ 12 TOÁN
26 1199 Bùi Bảo Châu 9/6 04/03/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 13 NGỮ VĂN
27 1227 Hoàng Trần Hương  Giang 9/7 03/04/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 14 NGỮ VĂN
28 1300 Trương Bảo Ngân 9/7 10/02/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 18 NGỮ VĂN
29 1303 Trần Bích Ngọc 9/7 14/10/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 18 NGỮ VĂN
30 1314 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 9/3 13/05/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 18 NGỮ VĂN
31 1317 Nguyễn Gia Nhi 9/8 04/12/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 18 NGỮ VĂN
32 1425 Phạm Bình Phương  Uyên 9/7 18/05/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 23 NGỮ VĂN
33 1450 Bùi Ngọc Tường Vy 9/7 17/08/2004 Quảng Ngãi THPT TRẦN PHÚ 24 NGỮ VĂN
34 1489 Phạm Tấn  Đạt 9/3 12/09/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 26 SINH HỌC
35 1521 Nguyễn Minh Huy 9/8 25/01/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 27 SINH HỌC
36 1526 Trương Ngọc Gia Hưng 9/3 21/06/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 27 SINH HỌC
37 1603 Nguyễn Hữu  Quang 9/5 23/04/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 31 SINH HỌC
38 1650 Đoàn Ngọc  Tin 9/8 10/03/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 33 SINH HỌC
39 1673 Lê Tất Anh Tuấn 9/7 08/04/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 34 SINH HỌC
40 1679 Trần Phương Uyên 9/2 08/07/2004 Đà Nẵng THPT TRẦN PHÚ 34 SINH HỌC
41 1699 Nguyễn Hà Hoài  Anh 9/7 14/01/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 1 TIẾNG ANH
42 1734 Đỗ Lê Nghi  Dung 9/7 09/01/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2 TIẾNG ANH
43 1758 Hồ Thị Mỹ 9/6 23/06/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 3 TIẾNG ANH
44 1849 Trương Nguyên  Ngọc 9/8 25/04/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 7 TIẾNG ANH
45 1895 Nguyễn Lan  Phương 9/3 20/08/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 9 TIẾNG ANH
46 1913 Võ Thị Thanh  Tâm 9/7 06/03/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 10 TIẾNG ANH
47 1941 Tạ Trung Tín 9/2 25/10/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 11 TIẾNG ANH
48 1959 Đinh Thị Tuyết  Trinh 9/6 31/08/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 12 TIẾNG ANH
49 2038 Phan Đăng  Khoa 9/8 10/01/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 16 TIN HỌC
50 2044 Phùng Hữu  Kiên 9/1 19/11/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 16 TIN HỌC
51 2059 Nguyễn Trương Thanh Nhật 9/8 10/04/2004 Đà Nẵng THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 17 TIN HỌC

 


Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay229
Hôm qua616
Tuần này1388
Tháng này6783
Tất cả22633