- Thông báo các nội dung công khai

Chỉ mục bài viết

Biểu mẫu 09

   UBND QUẬN THANH KHÊ

 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

       Thanh Khê, ngày 01 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

- HS sinh năm 2007.

- Đã học xong chương trình Tiểu học lớp 5 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- HS sinh năm 2006.

- Đã học xong chương trình lớp 6 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- HS sinh năm 2005.

- Đã học xong chương trình lớp 7 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- HS sinh năm 2004.

- Đã học xong chương trình lớp 8 có học lực từ Trung bình trở lên.

- Có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT 

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

Chương trình giáo dục phổ thông THCS – Bộ GD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2018-2019:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2018-2019:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2018-2019:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

Trên cơ sở công khai kế hoạch năm học và dự kiến kết quả HS đạt được trong năm học 2018-2019:

- Gia đình thường xuyên có sự liên hệ chặt chẽ với nhà trường thông qua các cuộc họp CMHS, thông qua GVCN, sổ liên lạc điện tử,...

- HS nghiêm túc học tập theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học kỹ thuật, CLB yêu thích bộ môn, CLB Tiếng Anh; hoạt động thể dục thể thao.

- Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của ngành.

  - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học kỹ thuật, CLB yêu thích bộ môn, CLB Tiếng Anh; hoạt động thể dục thể thao.

- Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của ngành.

  - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học kỹ thuật, CLB yêu thích bộ môn, CLB Tiếng Anh; hoạt động thể dục thể thao.

- Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của ngành.

  - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể theo chủ đề - chủ điểm.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động tìm hiểu khoa học kỹ thuật, CLB yêu thích bộ môn, CLB Tiếng Anh; hoạt động thể dục thể thao.

- Hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của ngành.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 - 88% HS đạt Học lực Khá, Giỏi.

- 100% đạt Hạnh kiểm Tốt, Khá.

- 88% HS đạt Học lực Khá, Giỏi.

(Kết quả năm học 2017- 2018: 85,61%)

- 100% đạt Hạnh kiểm Tốt, Khá.          

 - 87% HS đạt Học lực Khá, Giỏi.

(Kết quả năm học 2017- 2018: 84,50%)

- 100% đạt Hạnh kiểm Tốt, Khá.          

 - 85% HS đạt Học lực Khá, Giỏi.

(Kết quả năm học 2017- 2018: 81,69%)

- 100% đạt Hạnh kiểm Tốt, Khá.          

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- 100% được lên lớp 7.

- 100% được lên lớp 8.

- 100% được lên lớp 9.

- 100% đỗ tốt nghiệp THCS.

- 90% HS lớp 9 đỗ vào THPT công lập; 10% HS đỗ vào THPT Dân lập và các trường dạy nghề.

 

 

Thanh Khê, ngày 01  tháng  8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Hoàng Chinh

   


Video clip

Website liên kết

Thống kê truy cập

Hôm nay20
Hôm qua143
Tuần này485
Tháng này4615
Tất cả205315